Prisa jämställdheten!

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Ändå tjänar män mer och blir oftare befordrade - trots att kvinnor har högre utbildning. Att kvinnor och män ska ha tillgång till makt och inflytande på alla nivåer i samhället, på lika villkor, är en grundläggande demokrati- och rättvisefråga. Därför vill Unionen prisa goda exempel, som andra kan inspireras av. Vi gör det med våra jämställdhetspris Guldnappen, Guldpengen och Guldstegen.