Frisk först!

Ohälsa kan drabba oss alla, och när det oförutsedda händer behövs en sjukförsäkring och rehab-plan som möjliggör trygghet på vägen tillbaka till jobbet. Därför jobbar Unionen inte bara för ett mer hållbart arbetsliv och en lägre sjukfrånvaro - utan också för en bättre väg tillbaka efter sjukdom.