Framtidssäkra Sverige!

Digitalisering, automatisering och globalisering förändrar arbetsmarknaden
i grunden. Kompetens blir lätt föråldrad, det som var standard igår kan vara inaktuellt imorgon. Livslångt lärande blir en nödvändighet för att hänga med i utvecklingen. Därför vill Unionen att det ska bli lättare för yrkesverksamma att vidareutbilda sig.