Etablering - Så tas kompetensen tillvara

Det finns en bild som alltför ofta saknas i det offentliga sam­talet kring migration och arbetsmarknad: invandrades egna erfarenheter och analyser. Därför har Unionen samlat in vittnesmål från människor som sökt asyl i Sverige de senaste åren. Vi har bett dem berätta om sin väg in i arbetslivet. Här får vi bidrag till samtalet om vad vi tillsammans kan göra bättre för att öppna dörrar till arbetsmarknaden och samhället.