Arbetsmiljöveckan 2019

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Under #Arbetsmiljöveckan 2019 vill vi prata lite extra mycket om hur viktigt det är med arbetsmiljöfrågor kopplat till OSA och kränkande särbehandling. Men framförallt vill vi hylla alla våra fantastiska 7 679 arbetsmiljöombud runt om i landet.