Arbetsmiljöveckan 2018

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Under arbetsmiljöveckan vill vi prata lite extra mycket om hur viktigt det är med arbetsmiljöfrågor och framförallt hylla alla 7 000 arbetsmiljöombud runt om i landet.