Jämställdometern

Jämställdometern

Jämställdhet är en av Unionens viktigaste frågor. Därför vill vi i samband med 8 mars göra en reality check, en snabb värdemätning. Svara på frågorna utifrån hur du tycker att det är på ditt jobb. Och se hur din arbetsplats står sig i relation till andra.

1. Får kvinnor och män samma talutrymme på möten? *
2. Har kvinnor lika höga löner som män med motsvarande jobb? *
3. I vilken grad lyfts och gynnas kvinnor och män? *
4. Vabbar kvinnor och män lika ofta? *
5. Är lika många kvinnor och män högt uppsatta chefer? *