Debattartiklar

Mer ledigt är fel väg att gå Miljöpartiet
VLT 25 maj 2018
https://www.vlt.se/artikel/opinion/debatt/unionen-mer-ledigt-ar-fel-vag-mp

 

Tjänstemän i Dalarna jobbar 30 000 övertidstimmar i veckan – det är ohållbart
Dalarnas Tidning 25 maj 2018
https://www.dt.se/artikel/dalarna/tjansteman-i-dalarna-jobbar-30-000-overtidstimmar-i-veckan-det-ar-ohallbart

 

Moderaterna borde vilja värna den svenska modellen
Dagens Samhälle 11 maj 2018
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/moderaterna-borde-vilja-varna-den-svenska-modellen-22110

 

När chefen är stressad påverkas hela arbetsplatsen
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nar-chefen-ar-stressad-paverkas-hela-arbetsplatsen-21984

 

Vi knäcks av att tvingas till övertid
Aftonbladet 2 maj 2018
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/XwBk2o/vi-knacks-av-att-tvingas-till-overtid

 

Kvinnor drabbas hårdast vid nästa lågkonjunktur
Arbetet 25 april 2018
https://arbetet.se/2018/04/25/kvinnor-drabbas-hardast-vid-nasta-lagkonjunktur/

 

Flexibilitet på jobbet är bra men det måste finnas tid för återhämtning
Metro 25 april 2018
https://www.metro.se/artikel/debatt-flexibilitet-p%C3%A5-jobbet-%C3%A4r-bra-men-det-m%C3%A5ste-finnas-tid-f%C3%B6r-%C3%A5terh%C3%A4mtning

 

Jobbstressen är ett stort misslyckande
Smålands-Posten 20 april 2018
http://www.smp.se/debatt/jobbstressen-ar-ett-stort-misslyckande/

 

Vi är villiga att utveckla omställningsavtalen
Arbetet 18 april 2018
https://www.arbetsvarlden.se/debatt/unionen-vi-ar-villiga-att-utveckla-omstallningsavtalen/

 

Ett handslag inte enda sättet att visa respekt
Expressen 11 april 2018
https://www.expressen.se/debatt/ett-handslag-inte-enda-sattet-att-visa-respekt/

 

LAS viktig i kampen mot sexuella trakasserier
Göteborgs-Posten 6 april 2018
http://www.gp.se/debatt/las-viktig-i-kampen-mot-sextrakasserier-1.5521226

 

Jeppsson förnekar att företagen brister
Arbetsvärlden 2 april 2018
https://www.arbetsvarlden.se/debatt/jeppsson-fornekar-att-foretagen-brister/

 

Låt fler tillgodogöra sig kompetens från arbetet
Dagens Samhälle 2 april 2018
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-fler-tillgodogora-sig-kompetens-fran-arbetet-21559

 

Alliansen missar att arbetsmarknaden är regional
DN debatt 2 april
https://www.dn.se/debatt/repliker/alliansen-missar-att-arbetsmarknaden-ar-regional/

 

Nu måste svenskt näringsliv stötta kompetensutveckling
Arbetsvärlden 26 mars 2018
https://www.arbetsvarlden.se/debatt/nu-maste-svenskt-naringsliv-stotta-kompetensutveckling/

 

Försämrad arbetsrätt slår mot omställning och tillväxt
Arbetet 26 januari 2018
https://arbetet.se/2018/01/22/forsamrad-arbetsratt-slar-mot-omstallning-och-tillvaxt/

 

Öka jämställdhetstakten arbetsgivare!
Uppsala Nya Tidning 24 januari 2018
http://www.unt.se/asikt/debatt/oka-takten-arbetsgivare-4879536.aspx