Branscher

Unionen organiserar tjänstemän på en lång rad olika företag inom många branscher i det privata näringslivet. Det finns många fackliga frågor som återkommer i alla branscher, till exempel problem med ökad stress, vikten av en bra löneutveckling och behovet av återkommande kompetensutveckling. Men det finns också frågor som är mer specifika för en viss bransch. Därför driver Unionen både breda frågor och branschspecifika frågor.