Service & tjänster

Unionen har ca 35 000 medlemmar i branschen.
Kanske de hyr ut en bil till dig eller en byggmaskin. De driver hotell, restaurang eller sköter kongressen du har åkt på. Callcenterverksamhet hamnar här och det gör även rese-, turist- och begravningsbyråer samt de som erbjuder städ, reparationer och säkerhetstjänster. Och om vi har någon detektiv i medlemsregistret, så är det till den här branschen som han eller hon hör.