Organisationer & föreningar

Detta är branschen för de som brinner för en idé eller åsikt och också jobbar med det på dagarna, kvällarna och helgerna.
Här finns anställda inom politiken, stöd- och intresseorganisationer. Här finns också konstnärliga yrken, personal som driver utbildningsföretag samt idrotts- och fritidsverksamheter såsom idrottsföreningar, travbanor, nöjesparker och skidanläggningar.