Konsult & finans

Unionen har ca 33 000 medlemmar i branschen. Här finns bemanningskonsulten och revision- och managementkonsulten. Branschens privata sektor sysselsätter cirka 325 000 personer varav drygt 33 000 är våra medlemmar.