IT & telekom

IT och Telekom är en mångsidig bransch som kännetecknas av en hög tillväxttakt, kraftig strukturomvandling, branschglidningar och stor dynamik. Svenska IT- och Telekomföretag har ett gott rykte internationellt vilket återspeglas i exportstatistiken där IT- och Telekom är en av de största sektorerna. Hela vårt samhälle bygger i allt större utsträckning på god tillgång till information och digital infrastruktur där IT- och Telekom är tätt sammanlänkande med andra branscher och aktörer.