Handel

Handeln är en av Sveriges största branscher. Unionen har närmare 85 000 medlemmar i branschen, som totalt sysselsätter ca 500 000 personer. I branschen handlas med det mesta, både som partihandel, i butiker och via Internet. Det är ingen vågad gissning att många av våra branschmedlemmar är säljare eller inköpare. Butikschefer är en annan viktigt grupp och här finns såklart administrativ personal som jobbar åt bolagen i branschen.