Civilsamhället 16 April, 2018

Vårbudgeten satsar ännu mer på idrott för fler

Vårbudgeten satsar ännu mer på idrott för fler – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Sammanlagt får idrottsrörelsen nästan 2 miljarder för 2018.  Tanken är att idrotten ska vara mer tillgänglig för fler oavsett kön, ålder och bakgrund.

Riksidrottsförbundet som har ansvaret att fördela pengarna vidare till sina medlemsförbund  har enligt egen utsago misslyckats med att nå sina jämställdhetsmål de senaste åren. Av den här anledningen har regeringen åter begärt att få en översyn av hur statliga medel fördelas mellan olika grupper i samhället. Senaste översynen från 20116  visade att människors tillgång och förutsättningar till idrott och fysisk aktivitet är ojämnt fördelade i samhället. Som exempel nämndes att andelen föreningsidrottare hänger tätt samman med utbildningsgrad, hushållsekonomi och position på arbetsmarknaden. De visade också att flickor med invandrarbakgrund är svagt representerade.

Unionen välkomnar de medel som bidrar till att idrottsrörelsen får ökad möjlighet att stärkas i sin demorkatibärande och demokratistärkande roll. För att detta ska ske krävs att tillgängligheten till idrott ökar och att ens kön, bakgrund eller sexuella läggning inte ska avgöra deltagandet.

Som idrottens fackförbund arbetar vi aktivt för lika villkor för alla anställda inom idrotten, kanslipersonal OCH elitspelare. Därför kommer vi att under våren genomföra en undersökning med fokus på elitspelare inom fotbollen för att mäta villkoren för män och kvinnor, flickor och pojkar inom fotbollen och med fokus på jämställdhet. Det finns idag många siffror som visar att särskilt fotbollen har kommit långt i jämställdhetsarbete men att det finns mycket kvar att göra.

 

 

 

Comments are closed.