Välkomna förbättringar av a-kassan – men fler behövs
Välfärd och trygghet 15 September, 2016

Välkomna förbättringar av a-kassan – men fler behövs

Av: Stina Jakobsson

Inför regeringens höstbudget som lämnas till riksdagen på tisdag nästa vecka har några förändringar aviserats i förväg. Bland annat kommer några förändringar kring a-kassan.

Det är flera olika förändringar, som påverkar olika personer och delar av systemet. I stort föreslår regeringen följande:

  • Rätt till fler ersatta dagar för deltidsarbetslösa
  • Bättre möjlighet till a-kassa för förtroendevalda
  • Rätt till inträde i a-kassa även för 64-åringar
  • Samordning av pension och a-kassa

Välkomna förbättringar för deltidsarbetslösa

Förbättrad rätt till a-kassa för deltidsarbetslösa är något som Unionen länge efterfrågat. Unionen anser att det är en viktig princip att deltidsarbetslösa ska kunna kan vara arbetslösa i samma antal veckor som de som är arbetslösa på heltid.

Enligt regeringens förslag ska det nu bli möjligt att vara arbetslös på deltid och få ersättning från försäkringen under maximalt 60 veckor.

Äntligen skydd för fackligt aktiva

Regeringen föreslår också att även arbete som förtroendevald ska berättiga till a-kassa på samma sätt som annat arbete.

En förbättrad möjlighet till a-kassa för förtroendevalda är förstås en viktig fråga för Unionen. En person som blir arbetslös ska inte behöva straffas för att hen ägnat arbetstid åt fackligt engagemang!

Fler förändringar behövs

Förändringarna som regeringen nu föreslår kring a-kassan är bra, om än ganska marginella.

Vi får inte glömma att den svenska arbetslöshetsförsäkringen också har fler och mer omfattande problem som behöver lösas.

Till de mest angelägna förändringarna hör att säkra arbetslöshetsförsäkringens karaktär av inkomstbortfallsförsäkring.

Taket i a-kassan så lågt att det i praktiken är Unionens inkomstförsäkring som garanterar våra medlemmar en verklig försäkring av inkomsten vid arbetslöshet.

Unionen skulle därför gärna se att a-kassan indexeras på ett sätt som speglar den allmänna löneutvecklingen.

Dessutom behöver arbetslöshetsförsäkringen öppnas upp så att fler får tillgång till den. Det är inte rimligt att många som arbetar idag står utan skydd vid arbetslöshet.

En utredning kring detta pågår just nu på regeringskansliet och Unionen ser fram emot att ta del av analysen.

Förändringar i flera socialförsäkringar

Igår meddelade regeringen också att två miljarder avsätts i höstbudgeten för att stärka vissa socialförsäkringsförmåner.

Bland annat ska pengarna gå till höjda garantinivåer i sjuk- och aktivitetsersättningen, höjt bostadstillägg och högre inkomstgräns för bostadsbidrag till barnfamiljer.

Regeringen vill med dessa förändringar stärka särskilt utsatta gruppers ekonomiska situation.

Men precis som med a-kassan dras även exempelvis sjukförsäkringen med samma generella problem – taket för sjukpenning har inte hängt med i inkomstutvecklingen.

Återigen är det arbetsmarknadens parter som genom sina kollektivavtalade lösningar kliver in och garanterar tjänstemännen en verklig försäkring av inkomsten, i händelse av långvarig sjukskrivning. (Detta har jag tidigare bloggat om).

Comments are closed.