“Vad det gäller omställning och kompetens, är det tyst i den politiska verkstaden”
Arbetsmarknad 11 April, 2019

“Vad det gäller omställning och kompetens, är det tyst i den politiska verkstaden”

Av: admin

Att teknikutvecklingen och omställningen av näringslivet även ställer högre krav på omställning för den som är yrkesverksam är det allt fler som insett. Frågan diskuteras livligt från facklig sida och arbetsgivarna pratar om den akuta kompetensbristen så fort de får tillfälle. De politiska partierna har i skiftande grad förstått det allt mer akuta läget, där moderaterna exempelvis driver välkomna reformer för studiefinansiering och uppmärksammar digitaliseringens effekter och socialdemokraterna avslutade nyligen en kongress där en av två huvudfrågor var kompetensfrågorna.

Den akuta utmaningen är att omställningstrycket på arbetsmarknaden är högt på grund av teknikutvecklingen; digitalisering, maskininlärning och automatisering – samtidigt som vi går in i sämre ekonomiska tider, som i sig leder till ett omställningstryck.

När vårbudgeten presenterades idag lös insikten om omställningsbehoven med sin frånvaro. Det är odiskutabelt en politisk uppgift att medverka till att de som står utan arbete får förutsättningar att få ett jobb. Men den politiska uppgiften slutar inte där. Vi har valt en modell för utbildning i Sverige där vi finansierar utbildning gemensamt och där politiken har tagit på sig ett ansvar för allas möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper och utveckla sina förmågor. Därför måste politiken fokusera bredare också i sin reformagenda, än de utbildningar och insatser som förknippas med traditionell arbetsmarknadspolitik.

Detta breda fokus kan man höra i politiska analyser och brandtal. Men när det är dags för politiska och ekonomiska prioriteringar ekar det tyst. Och det är oroande. Den kommande lågkonjunkturen riskerar att förvärras och förlängas om det är först då som reella möjligheter finns för breda grupper att få relevant och efterfrågad kompetensutveckling eller möjlighet att göra en större kompetensförflyttning.

Två exempel från arbetsmarknaden som vittnar om att behovet är här och nu; När fordonsindustrin ska ställa om från förbränningsmotorer till elmotorer krävs att stor mängd personer – varav många redan har en ingenjörsutbildning – får både grundläggande och kvalificerad kunskap som de idag saknar eller inte har aktiverat sedan de studerade.När digitaliseringen i handeln går allt fortare, kunde Unionen i förra årets konjunkturprognos visa att det finns en stor mängd personer som vid nästa lågkonjunktur kommer att stå utan arbetsuppgifter – varav huvuddelen är kvinnor som varit yrkesverksamma under lång tid.

För att lösa kompetensutmaningen har arbetsgivarna ett självklart ansvar att kontinuerligt kompetensutveckla medarbetarna och sikta in sig på var företaget kommer befinna sig på kort och lång sikt. Det är ett ansvar som de inte bör eller kan smita ifrån.Men mycket av den kunskap som behövs går inte med självklarhet att hitta, vare sig för företag eller individer, om man ska kunna tillgodogöra sig den och samtidigt kunna fortsätta arbeta (vilket är en förutsättning för de flesta).

Det är här det än så länge är tyst i den politiska verkstaden. Möjligen kan regeringen säga att; jomenvisst, det här är superviktigt och vi kommer jobba med det. Men samtidigt har regeringen valt att göra vårbudgeten till ett signalbeslut – vad är det som nu händer med en regering med ett nytt riksdagsunderlag? Och här finns inga signaler. De signaler som behövs för att utbildningssystemet på riktigt ska börja rigga sin verksamhet så att den fungerar för yrkesverksamma. Det handlar om distansutbildningar, enstaka kurser och digitalisering av verksamheten. Den enda signalen som finns är att regeringen drar in 20 miljoner som, enligt vår bedömning, negativt påverkar möjligheterna att arbeta fram ett fungerande valideringssystem för reell kompetens.

Det är trist att vara negativ till politikens handlingskraft när man normalt kan vara nöjd med hur politiken låter. Men på det här områdets finns det mycket kvar att önska.

 

Comments are closed.