Uppsnappat i Almedalen: om digitalisering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Arbetsmiljö 11 Juli, 2016

Uppsnappat i Almedalen: om digitalisering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Av: Anette Andersson

IT och digitalisering heta frågor på årets Almedalsvecka

Digitalisering låg i fokus under årets Almedalsvecka. Nästan fyra hundra seminarier berör detta ur olika perspektiv. Det är bra, för det här är viktiga frågor för tjänstemän. Det påverkar i princip hela deras vardagsliv på jobbet; alltifrån arbetsmiljö till rutiner och arbetssätt.

Trots att det finns en osäkerhet kring digitaliseringens fördelar och risker kan man hitta en gemensam koncensus om situationen just nu, och det är uppfattningen att vi befinner oss i ett digitalt paradigmskifte. Denna uppfattning återkommer i diskussionerna vid ett flertal seminarier, och det väcker många frågor.

Vi befinner oss i ett digitalt paradigmskifte

Vid seminarierna ställs svårigheter mot möjligheter. Är digitaliseringen bra eller dålig… svart eller vit? Även om dessa antingen- ellerfrågor används så är det mest retoriska grepp för att få fart på diskussioner. I samtalen framgår att medvetenheten är hög om att digitaliseringsfrågan måste hanteras på många olika sätt. Det är en av utmaningarna.

Medvetenheten är hög om att digitaliseringsfrågan måste hanteras på många olika sätt

Digitaliseringens möjligheter och konsekvenser är mycket mer komplexa än antingen eller. Det är tydligt att många famlar. Vågorna av frågor och synpunkter rullar lika häftigt som Östersjöns svall utanför diskussionslokalerna.

Digitalisering och integritet

Ett perspektiv som Unionen lyfte i Almedalen handlar om integritet i arbetslivet. Med den ökande digitaliseringen ökar också mängden data. Det finns risker med detta, bland annat att arbetsgivare ges möjlighet att granska medarbetarens hela liv.

En aspekt av integritet i arbetslivet handlar om att söka balans, genom att svara på frågan: Hur kan vi ta tillvara digitaliseringens möjligheter och styrkor, men samtidigt värna människors integritet?

Hur kan vi ta tillvara digitaliseringens möjligheter och styrkor, och samtidigt värna människors integritet?

Eftersom frågan om integritet är mycket komplex vill Unionen vill se en heltäckande lagstiftning, som skyddar arbetstagare från integritetskränkningar.

Samtalen i Almedalen är viktiga

För att synliggöra möjligheter och hinder som följer med digitaliseringen är samtalen som sker i Almedalen viktiga. Frågorna och diskussionerna leder till nya, och förhoppningsvis konstruktiva, tankebanor.

En effekt av digitaliseringen, som redan idag är generellt erkänd, är ett allt ökande behov av kontinuerlig kompetensutveckling, och av matchning på arbetsmarknaden. När arbetslivet förändras radikalt, som det gör vid en transformation, ändras också behoven.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Även kompetensutveckling och kompetensförsörjning är heta frågor i Almedalen 2016. Det är till en viss del relaterat till digitaliseringen genom den transformation som sker i arbetslivet, och i samhället generellt. Med en snabb föränderlighet följer ett behov av kontinuerlig kompetensutveckling. Alla yrkesverksamma är tvungna att hålla sin kompetens uppdaterad.

Svensk arbetsmarknad har problem med felmatchning

En annan problematik, som diskuteras på olika seminarier, handlar om felmatchning. Hur ska politiker, arbetsmarknadens parter och skolsystemen lösa den felmatchning vi ser på den svenska arbetsmarknaden idag, där arbetsgivare skriker efter kompetens samtidigt som människor sägs upp eller saknar jobb för att deras kompetens inte är rätt riktad?

Felmatchning mellan kompetensbehov och tillgänglig kompetens diskuteras i Almedalen 2016

I den här bloggen fokuseras digitalisering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning, men givetvis är det många andra ämnen som diskuteras den här veckan.

Många perspektiv på Almedalsagendan

Även om digitaliseringen, kompetensutveckling och kompetensförsörjning är heta frågor så lyfts många andra viktiga frågor upp på agendan. Allt ifrån delningsekonomi (där Unionen ställde Almedalsveckans kanske viktigaste fråga enligt Dagens Arena) till jämlikhet och jämställdhet, utbildning och arbetsmiljö vid omorganisationer avhandlas. Möten, både spontana och planerade, öppnar dörrar till nya berikande samarbeten.

Comments are closed.