Farmaci & Hälsa 1 Mars, 2017

Unionens politik för apoteken och miljön

Unionens politik för apoteken och miljön – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället.

Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska vägas in när nya läkemedel godkänns och när de väljs ut som ”periodens vara”.

Detta på grund av att läkemedelsverket idag inte har i uppdrag att väga in läkemedlens många gånger allvarliga miljöpåverkan i samband med godkännande av läkemedel för människor, något som man har tillåtelse att göra för läkemedel till djur. Generikasystemet premierar inte heller miljöaspekter, utan enbart ekonomiska vinster.

Bland politikpunkterna hanteras också frågan om överblivna läkemedel. Läkemedel tillverkas för att vara stabila och aktiva under lång tid och ska klara den aggressiva miljön i våra magsäckar och fortfarande vara verksamma när de lämnar kroppen. Inte ens moderna reningsverk är idag konstruerade för att bryta ned dessa kemikalier. Det är skälet till att läkemedel ska lämnas in till apotek och inte spolas ned i toaletten.

Det krävs ökad kontroll och skärpta etiska regler

Därför anser Unionen att apoteken även i fortsättningen ska kassera överblivna läkemedel och att det inte ska vara möjligt att avsäga sig ansvaret. För att detta ska uppfyllas krävs ökad kontroll och skärpta etiska regler.

Utöver detta behöver apoteken ta bättre hand om destruering av läkemedel som inte används. Med ökade miljökrav kommer denna hantering sannolikt att växa. Det kräver i sin tur ett fungerande ersättningssystem till apoteken. Ökad kontroll, skärpta etiska regler kan komma att behövas för att se till att inga ”genvägar” tas av apoteksföretagen.

Ökade miljökrav sätter press både på kortsiktig lönsamhet och långsiktiga investeringar. Det stimulerar och kräver nya produkter, ny organisation av produktioner men också krav på förskrivarna.

Det finns till exempel idag möjlighet för läkare att vid nyinsättning av ett läkemedel skriva ut en startförpackning för nya läkemedel. Detta skulle behöva uppmuntras mer hos förskrivarna för att få mer positiv miljöeffekt.

Bättre logistik och lagerhållning av mediciner, längre återstående hållbarhetstid för läkemedel från distributörerna till apoteken samt ändrat regelverk för apotekens försäljning och utbyte av receptbelagda läkemedel är några åtgärder som kan matcha de ökade kraven.

Det finns många sätt för facken att arbeta för bättre miljö och hållbarhet. Miljöaspekter kan kombineras med trygghet på arbetsmarknad och facken i Kanada har gått först och visar hur. Kanadensiska trä- och massaindustrifacket krävde redan på 70-talet förbättrad rening av utsläppen. Fack och arbetsgivare kom då efter förhandlingar fram till att kravet skulle införas som en grön klausul i kollektivavtalet.

Unionen arbetar med att få in miljöaspekten i allt vårt arbete

Unionen arbetar med att få in miljöaspekten i allt vårt arbete. Vi må inte ha gröna klausuler i våra kollektivavtal idag men vi är en stor aktör som genom ett aktiv påverkansarbete driver bland annat miljöfrågorna framåt.

Comments are closed.