Unionens förslag för en bättre yrkeshögskola
Kompetensutveckling och utbildning 13 September, 2019

Unionens förslag för en bättre yrkeshögskola

Unionens förslag för en bättre yrkeshögskola – Jesper Lundholm

Av: Jesper Lundholm

Unionens förslag för en bättre yrkeshögskola

I samband med att Myndigheten för Yrkeshögskolan i dagarna firar sitt 10-årsjubileum så kan det vara på sin plats att publicera några förslag som gör Yrkeshögskolan än bättre och mer relevant för personer som jobbar.

Utbildning vid yrkeshögskola ger ett mycket viktigt bidrag till såväl individens möjligheter till vidareutbildning som kompetensförsörjningen. Därför är det mycket positivt att det råder bred politisk enighet om en fortsatt utbyggnad av utbildningsformen.

I dag saknas det kortare utbudet helt. Endast en procent av studenterna i yrkeshögskolan började förra året på utbildningar som är kortare än ett år. Det kan jämföras med högskolan där omkring en fjärdedel av helårsstudenterna läser på fristående kurs.

För ett par år sedan infördes en möjlighet för anordnare att ta in studerande på enstaka kurs på en befintlig programutbildning om det finns lediga platser vid utbildningsstart. Det är en välkommen satsning, men helt otillräcklig när vi ser att utfallet är lågt.

Yrkeshögskolan är därmed i praktiken stängd för den majoritet yrkesverksamma som inte har råd att ta studieledigt i ett år eller mer. Det är en oansvarig politik som gör det svårare för Sverige att möta digitaliseringens utmaningar och hämmar konkurrenskraften.

Unionens fem förslag till regeringen

1. Inför helt fristående kurser i yrkeshögskolan
I dag får utbildningar inte vara kortare än en termin (100 yhp). Med helt fristående kurser kan innehållet skräddarsys efter yrkesverksammas behov.

2. Reservera en tredjedel av den pågående utbyggnaden till utbildningar kortare än ett år
Det saknas ekonomiska incitament för utbildningsanordnare att möta behovet av korta utbildningar. De får ekonomin säkrad för en längre period om de söker stöd för längre utbildningar.

3. Gör det lättare att använda yrkeserfarenhet som särskilt förkunskapskrav
Sedan två år tillbaka får yrkeserfarenhet bara användas som särskilt förkunskapskrav om det finns särskilda skäl. Det gör det svårare att erbjuda avancerad specialistutbildning för yrkesverksamma.

4. Ge parternas omställningsorganisationer, som TRR, möjlighet att köpa uppdragsutbildning i yrkeshögskolan till uppsagda
Det är möjligt i högskolan, men i yrkeshögskolan är det bara tillåtet för offentliga aktörer, som myndigheter. Ett viktigt verktyg för omställningen saknas.

 5. Öka möjligheterna att tillgodoräkna reell kompetens i yrkeshögskolan
Trots att det är en rättighet rapporterades 2017 tillgodoräknanden endast för 200 personer, en procent av de 20 000 som började i YH. Det är anmärkningsvärt då kunskap från arbetslivet ligger nära målen i YH.

Comments are closed.