Civilsamhället 6 September, 2017

Unionen välkomnar höjt lönebidrag

Unionen välkomnar höjt lönebidrag – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Nu i höst vill regeringen höja lönebidraget från 17 100 till 18 300 kronor.

Initiativet är välkommet!

Vidare vill regeringen att bidraget ska höjas till 19 100 under 2019 och uppgå till 20 000 kronor till 2020. Intentionen är att lönebidraget ska hamna på samma nivå som taken för introduktionsjobb, extratjänster och nystartsjobb.

Men det finns några punkter som vi gärna vill skicka med.

  1. Indexreglering av bidraget behövs

Unionen som organiserar många personer med lönebidrag vill också se en indexreglering av lönebidraget så att bidraget följer arbetsmarknadens löneutveckling. Marknadsmässiga löner ska gälla alla företags anställda oavsett funktionsvariation.

Vi har idag medlemmar som är anställda med lönebidrag trots fast de arbetar med kvalificerade tjänster; som redaktörer, ekonomer och kommunikatörer. Med regeringens förslag skulle de få en lön på samma nivå som en introduktionsanställning och det är inte rimligt.

  1. Långvariga finansieringsmodeller bättre än bidrag

Civilsamhället är en stor, och väldigt viktig, arbetsgivare åt personer med subventionerade anställningar. En anledning är att den här sektorn har svårt att med egna medel finansiera icke-subventionerade anställningar. Ett civilsamhälle med säkrare och mer långvariga finansieringsmodeller skulle inte behöva bidrag av statens subventioner för att kunna anställa.

Kort bakgrundsfakta om lönebidrag

  • Lönebidrag är en del av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program för personer med funktionsvariationer. Det är  ca 60 000 personer som får del av det. Bidraget har idag ett tak på 17 100 kronor per månad och är tänkt i det enskilda fallet att fasas ut under max 4 år.
  • Tanken är att lönebidraget ska ge möjlighet till arbete för personer som annars skulle vara utan anställning och är därmed en viktig inkörsport i arbetslivet och är en viktig insats att få fler i arbete och behålla dem på arbetsmarknaden.
  • Det är mer än 20 år sedan dagens lönebidragssystem arbetades fram. Bidragsnivån är beroende av arbetsförmåga och kan variera från 20-80 procent av lönekostnaderna. 1991 beräknades bidraget på en månadslön motsvarande 13 700 kronor. 2005 höjdes taket till 15 200 kronor och 2007 till 16 700 för att först 2016 höjas till 17 100 kronor.

 

 

Comments are closed.