Det är dags för #timeout.
Civilsamhället 23 November, 2017

Det är dags för #timeout.

Det är dags för #timeout. – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Över 2000 kvinnor har skrivit under idrottens upprop mot sexism, trakasserier och machokultur. Men sexismen är inte det enda området där kvinnor har fått nog. Löner och villkor är också minst sagt problematiska områden där idrotten har långt kvar till jämställdhet.

Senast tvingades de kvinnliga landslagsspelarna att varsla om bojkott av fotbollsgalan för att få gehör för sina krav på rimlig ersättning. Samtidigt finns ett stort hemlighetsmakeri kring hur låga ersättningarna är. Från andra sektorer vet vi att på arbetsplatser där det finns en tystnadskultur kring löner och ersättningar ofta råder oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Att landslagsspelarna enligt kontrakt inte får berätta om sin ersättning är därför oroväckande.

Mycket jobb återstår innan idrotten är jämställd. För trots att antalet idrottsutövare är så gott som lika, där män utgör 52 procent och kvinnor 46 procent, går 80 procent av sponsorpengarna till manliga utövare. Män får 2.9 miljarder mer än kvinnor i sponsorpengar från privat och offentlig sektor samt centrala medel . (källa Fairpay).

I Sverige fördelas de offentliga medlen i första hand via Riksidrottsförbundet, idrottens paraplyorganisation. Från Riksidrottsförbundet delas pengarna ut till de olika specialidrottsförbunden, det vill säga till respektive idrotts centralorganisation. Det innebär att Riksidrottsförbundet har stor makt att påverka utvecklingen av svensk idrott.

För sex år sedan satte Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål som skulle vara uppfyllda till maj 2017. Men målen innehöll inga tydliga krav till förbunden och det slutade med att ledningen fick kalla till krismöte några månader innan stämman på grund att de inte hade lyckats uppfylla jämställdhetsmålen. Då handlade målen inte ens om jämn fördelning av pengar, resurser och villkor utan om att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent på olika positioner . Endast 26 av 73 förbund uppfyllde målet.

Trots detta går jämställdheten framåt. Fler flickor och kvinnor utövar idrott på elitnivå och representationen i beslutande organ ökar. Viss förändring har skett när det gäller fördelning av resurser, från såväl privata som offentliga aktörer, men mycket är kvar. Efter uppropet #timeout är många förväntansfulla inför hur idrottsrörelsen kommer att ta hand om de vittnesmål som kommit fram. Vår förhoppning som fackförbund är att det aktiva jämställdhetsarbetet får sig en rejäl skjuts framåt och att det blir mer verkstad och mindre snack.

Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Skillnaderna i förutsättningar för män och kvinnor inom idrotten är oacceptabla. Fotbollsspelaren Nilla Fischer säger till Aftonbladet att hon hoppas att alla upprop leder till förändring, att män nu lyssnar och tar kollektivt ansvar inom idrottsrörelsen där machokultur och sexism är ett ständigt närvarande problem. Som fackförbund kan vi inte annat än att hålla med. Nu är det hög tid för #timeout!

Shadé Jalali, Utredare, organisationer & föreningar

Johnatan Kibebe, central ombudsman med ansvar för idrottsavtalen