#teknisktfel
IT & Telekom 20 November, 2017

#teknisktfel

#teknisktfel – Lina Andersson

Av: Lina Andersson

Mindre lön, sämre möjligheter att avancera till chefsposter, beslut i slutna rum dit endast män är välkomna, en oinbjuden hand på rumpan, ett nedlåtande “lilla gumman”. Sexism, trakasserier och orättvisor kan alltid utföras av individer men frodas i kulturer där det uppfattas som att det är något som går att komma undan med.

IT-branschen hamnade under luppen 2005 när en avhandling visade att IT-chefer trodde att de rekryterade jämställt där den individuella kompetensen var avgörande, men där det i själva verket fanns tydliga mönster för föreställningar om kvinnor och mäns kompetens där kvinnor fick generalistroller och män specialistroller. Sedan dess har tonen i branschen förändrats rejält. Sök efter de stora branscheventen världen över och något av dem kommer att ha temat jämställdhet. Ring ett större IT-bolag och fråga om de har ett nätverk för kvinnor, ett mentorsprogram och en jämställdhetspolicy; de flesta kommer svara ja.

Det finns ingen annan bransch som pratar så mycket om jämställdhet som IT-branschen. Ändå skevar det fortfarande rejält.

Många vittnar om en grabbig jargong med en uttalad föreställning hos vissa manliga kollegor om att de som kvinnor är där på bekostnad av kompetens, eller att de är välkomna trots att de är kvinnor. Andelen män i branschen uppgår till ca 72 procent och könsfördelningen är ännu mer snedvriden på tekniktunga positioner och i ledarfunktioner. Löneläge och fördelning av kompetensutvecklingstimmar följer därefter. När jag för några år sedan besökte IT-företag i Stockholm för att prata om lönekartläggningar visade det sig att det var försvinnande få som någonsin genomfört en lönekartläggning. Uppropet #tekniskt fel vittnar om en sexistisk kultur inte bara på arbetsplatserna, utan även på universiteten. Med ett upplägg där kvinnor saknas i både rekryteringsmaterial och utbildningsmaterial, och där det finns utrymme för en del män att uttrycka misstro kring kvinnors förmågor på grund av att de är just kvinnor, läggs grunden för en senare dysfunktionell arbetsplatskultur. En kvinna som blir utsatt för sexuella trakasserier i en dysfunktionell arbetsplatskultur behöver hela tiden förhålla sig till att vara på undantag. Det måste varje chef som idag kanske sitter och känner lättnad över att hen inte hört talas om några sexuella trakasserier på den egna arbetsplatsen vara medveten om.

Som arbetsgivare räcker det inte med att hänvisa personalen till dokumentsamlingen på intranätet där jämställdhetspolicyn ligger tillsammans med rutinerna för semesteransökan och lathunden för hur man gör reseräkningar. Varje anställd borde någon gång ha hört sin chef prata om sexuella trakasserier. Det räcker inte heller med att ha sidospår som fokuserar på att locka fler kvinnor till företaget men där det i övrigt finns en avsaknad av ett systematiskt jämställdhetsarbete. Mentorsprogram och rekryteringsdagar som syftar till att locka fler kvinnor till branschen är oerhört viktiga, de behövs verkligen, men de i sig kommer inte bryta en sexistisk arbetsplatskultur. Utan ett systematiskt och grundligt jämställdhetsarbete på alla fronter med en tydlig nolltolerans mot sexuella trakasserier kommer fortfarande vissa män att tro att det går att komma undan med sexuella trakasserier.

 

Branschen behöver göra följande:

  • Ha tydligt utarbetade rutiner för hantering av sexuella trakasserier och diskriminering
  • Ha rutiner för hantering av sexuella trakasserier för särskilt utsatta grupper, exempelvis konsulter som är placerade ute hos kund
    Kommunicera en nolltolerans för sexuella trakasserier till alla medarbetare
  • Synliggöra kvinnor i utbildningsbroschyrer och i utbildningsmaterial
  • Arbeta aktivt med ett systematiskt jämställdhetsarbete
  • Genomföra årliga lönekartläggningar
  • Se över rutiner för rekrytering utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, både vad gäller nyrekryteringar, chefstillsättningar och rutinerna för intern rekrytering

Unionens politik för IT och Telekom hittar du här.

Comments are closed.