Vågar du gapa stort hos tandläkaren?
Farmaci & Hälsa 4 Maj, 2018

Vågar du gapa stort hos tandläkaren?

Vågar du gapa stort hos tandläkaren? – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

I dagarna träffas Unionens tandsköterskor i Västerås för att diskutera aktuella frågor för yrkesgruppen. En fråga som engagerar många är oron för patientsäkerheten inom tandvården. Det förekommer allt fler outbildad personal som får bära titeln tandsköterska- trots att de saknar relevant utbildning. Berättelser om brister i exempelvis det sterila arbetet och anmälningarna om brister i rutiner och som inte leder någonstans- är frågor som bekymrar tandsköterskorna på plats.

Det finns idag en yrkeshögskoleutbildning för tandsköterskor på olika platser i landet. Enligt utbildningens sida ska en tandsköterska efter genomförd utbildning kunna följande: Att självständigt arbeta med munhygien och tandhälsoinformation, puts, tandhälsokontroller, avtryckstagning samt fluorbehandling. Tandläkare kan även delegera uppgifter till tandsköterskan, som till exempel att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra enklare fyllningar.

Idag finns det ingen reglering eller certifiering av tandsköterskeyrket- detta innebär att alla som jobbar med en tandläkare kan kallas för tandsköterska och som patient har du ingen aning om deras kompetens.

Som patient är det ytterst svårt och veta vem som har och inte har rätt kompetens- då titel kan delas ut godtyckligt och inte baserad på kompetens. I väntan på en reglering av yrkestiteln kan du som patient fråga på din tandläkarmottagning om tandsköterskorna har genomgått fullgod utbildning. Om de har det kan du räkna med en bättre patientsäkerhet. Om de inte har det skulle jag- som tandvårdsrädd- råda dig att vänta med att gapa stort.

 

Comments are closed.