Syna arbetsgivarnas krav på lägre löneökningar
Blogg 3 Oktober, 2019

Syna arbetsgivarnas krav på lägre löneökningar

Syna arbetsgivarnas krav på lägre löneökningar – Katarina Lundahl

Av: Katarina Lundahl

Arbetsgivarna ropar just nu högt om kommande lågkonjunktur och lägre löneökningar i vårens avtalsrörelse. Den som ropar högst har dock inte alltid rätt och det är dags att titta närmre på vad som ligger bakom arbetsgivarnas krav.

Arbetsgivarna upprepar denna höst om och om igen ett tydligt mantra: konjunkturen viker, och därför måste löneökningstakten ner i vårens avtalsrörelse. Men hur rimlig är egentligen den slutsatsen? Inte särskilt, om man synar den i sömmarna. Jag har framför allt tre invändningar.

1. Med arbetsgivarnas argument, att konjunkturen ska styra löneökningstakten, så blir det i praktiken slumpen som styr hur stora löneökningarna blir i svensk ekonomi. Råkar avtalsförhandlingarna hamna i ett läge med stark konjunktur blir de höga, i ett läge med vikande konjunktur så blir de låga. Det är inte rimligt att konjunkturläget just när man förhandlar får så stor betydelse. Ett avtal sträcker sig ofta över flera år och under den perioden hinner konjunkturer svänga både upp och ner.

2. Jag har inte hört arbetsgivarna hänvisa till konjunkturläget i goda tider och säga, oj vilken bra fart det är i svensk ekonomi nu, då kan vi nog höja löneökningstakten framöver. Logiken att konjunkturen ska avgöra storleken på löneökningarna verkar bara gälla ibland, när det passar arbetsgivarna.

3. Företagens långsiktiga förmåga att betala högre löner till sin anställda påverkas framför allt av annat än konjunkturläget. Det handlar om sådant som hur produktiviteten i företaget utvecklas, hur kostnaderna utvecklas jämfört med andra länder och hur Sverige och svensk industri står sig i den internationella konkurrensen.

Just hur det går för industrin är viktigt, eftersom läget för den internationellt konkurrensutsatta sektorn spelar stor roll när det så kallade märket sätts. Det finns just nu en hel del som talar för att svensk industris konkurrenskraft har utvecklats positivt de senaste åren och i dag är god. Men det är arbetsgivarna inte intresserade av att prata om. Det är lätt att förstå varför. Här är det svårt att hämta argument för sänkt löneökningstakt.