Välfärd och trygghet 27 Juni, 2016

Storbritanniens skilsmässa från EU måste ske under ordnade former

Storbritanniens skilsmässa från EU måste ske under ordnade former – Henrik Ehrenberg

Av: Henrik Ehrenberg

Något nytt har hänt. Ett land i EU har beslutat sig för att lämna unionen – efter en lång period där europeiska länder strävat efter att vara en del av gemenskapen. Storbritanniens Brexitanhängare vann och skilsmässan måste nu ske under ordnade former.

För svensk del finns stora risker med Brexit. En ansenlig del av vår export går till Storbritannien och protektionism är alltid ett tveeggat svärd. Om kritikerna mot EU:s centralistiska tendenser hittills har haft uppgiften att förhandla om undantag från vissa delar av EU-paketet, står vi nu inför en situation där britterna ska förhandla om vilka delar av EU:s inre samarbete som de ska ha fortsatt tillgång till – och till vilket pris.

Fel hanterat, kanske framför allt från britternas sida, skulle det kunna leda till oerhört många och komplicerade handelshinder. Redan idag på morgonen har vi kunnat höra hur representanter från Brexitsidan kräver att förhandlingarna ska skötas av någon som har deras perspektiv. Skulle så bli fallet, finns det lite som tyder på att Storbritanniens framtida förhållande till EU kommer lösas genom en snabb och smidig omförhandling av EES-avtalet – nu med britterna på den andra sidan.

Eftersom inget land tidigare har lämnat EU är det ingen som vet hur smärtsam en sådan förhandling blir – och med risken att vi kommer att mötas av orimliga förhoppningar om russinplockande från britternas sida, har EU sin egen utmaning.

Det ligger därför ett extra stort ansvar på stats- och regeringscheferna inom EU att se till att Brexit sker i så ordnade former som möjligt

EU:s inre logik säger att ett utträde kommer att kosta britterna – och därmed också britternas handelspartners. Delar av kommissionen och Europaparlamentet skulle kunna låsa sig i känslan av att europaidén och solidariteten har svikits av britterna. När premiärminister Camerons konservativa parti för nu ganska många år sedan lämnade den största gruppen i Europaparlamentet, EPP, skapade det en aversion inom Europas borgerlighet mot Tories som fortfarande är stark och som skapat en långsiktig politisk låsning i parlamentet. Några liknande låsningar har vi nu inte råd med.

Vi måste göra allt vi kan för att de ekonomiska konsekvenserna ska bli så små som möjligt

Det ligger därför ett extra stort ansvar på stats- och regeringscheferna inom EU att se till att Brexit sker i så ordnade former som möjligt. Det är en av världens viktigaste ekonomier som nu valt att lämna samarbetet och hur lockande det än känns för EU-ledningen att låta utträdet svida, måste vi göra allt vi kan för att de ekonomiska konsekvenserna ska bli så små som möjligt.

Den brittiska Brexitdebatten har stundtals präglats av en i många stycken provocerande nationalism och självcentrering. ”Vi är så viktiga att vi kan göra som vi vill, utan några som helst negativa konsekvenser”. Ironin är att vi nu måste göra vad vi kan för att de ska få rätt. Det är många jobb som hotas om EU-länderna tillåter sig själva att agera känslomässigt.

Comments are closed.