Arbetsmiljö 14 September, 2016

Renässans för ”landet lagom” avseende arbetstid?

Renässans för ”landet lagom” avseende arbetstid? – Flemming Kristensen

Av: Flemming Kristensen

Allt fler personer har svårt att hitta balans i arbetslivet. Det kan i värsta fall medföra psykisk ohälsa och sjukskrivning, men även ett mindre produktivt och innovativt näringsliv blir resultat av den ökade stressen.

Till följd av detta har det bland annat inletts internationellt uppmärksammade försök med minskad arbetstid i Sverige, och företag som Amazon testar 30 timmars arbetsvecka. Samtidigt har svenskarna de senaste tio åren jobbat runt 4,5 miljoner timmar övertid i veckan.

2015 motsvarade övertiden per person som jobbar övertid 6,3 timmar/vecka

2014 konstaterade TCO: I själva verket har övertidsuttaget legat kring 4,5 till 4,7 miljoner timmar per vecka sedan 2005 med undantag för krisåret 2009. Övertiden motsvarar (fiktivt) knappt 117 000 heltidsjobb.

Unionen har själv analyserat siffror ifrån SCB som 2015 visade att övertiden per person som jobbade övertid motsvarade 6,3 timmar i veckan – se tabellen nedan.

Renässans för ”landet lagom” avseende arbetstid?

Antalet övertidstimmar är intressant att sammanhålla med ett citat från 2002 kring IT-branschen ifrån omvärldsanalysföretaget United Minds. Här var nya tider i antågande: Framöver kommer svenska It-företag att framhålla stabila, trygga arbetsmiljöer, med tid för eftertanke, ordning och reda. Att jobba lagom kommer att bli lika statusfyllt som det förr var att jobba mycket.

Övertidstrenden varit relativ stabil de senaste 11 åren

Författaren, ska jag ärligt tillstå, har inte superkoll på utvecklingen inom IT-branschen 2002-2016 avseende arbetstid. Men speglar branschen utvecklingen på den övriga arbetsmarknaden är det inte mycket som indikerar att ”jobba lagom” är det mest statusfyllda just nu.

Som framgår av figuren nedan har övertidstrenden varit relativ stabil de senaste 11 åren, frånsett krisåret 2009, vilket troligen blir bekräftat i torsdagens (15/9) arbetskraftsundersökning ifrån SCB. Detta även om övertidsarbete ska vara tillfälligt och kortvarigt när något oförutsett inträffar.

Övertid 2005-2016

Statistik från SCB för kvartal 1 resp. år

Men nu kanske framtiden snart ska börja infinna sig. Häromveckan skrev Anneli Godman på Motivation.seAtt göra något lagom har ett samband med att optimera. I samma artikel kring hjärnans förmåga att agera under stress konstaterar hon att det är mycket i dagens arbets- och livssituation som är i olag.

Hennes uppmaning är: Om vi vågade agera lite mer lagom lite oftare skulle den nästan bisarra och lite komiska effekten bli att vi faktiskt optimerar våra prestationer. Lagom är inte alltid bäst, men lagom är ofta väldigt bra. I alla fall för alla som har en hjärna.  

Lagom är ofta väldigt bra. I alla fall för alla som har en hjärna.

I Sverige börjar flera både offentliga och privata organisationer att göra försök med 6 timmars arbetsdag. För en del av företagen är det projekt som precis har påbörjats, och här kvarstår att se hur erfarenheterna blir med en kortare arbetsdag.

En gemensam nämnare för de flesta organisationer är dock att en bättre balans i arbetslivet ses som ett sätt att bli en attraktiv arbetsgivare.

Toyota center i Mölndal initierade år 2002 en 6 timmars arbetsdag, och det är än idag vardagen hos företaget: Många företagsledare som kommer hit tycker att det låter lite spännande, men när det kommer till kritan är det få som faktiskt vågar prova. Hittills har vi varit nästan ensamma, trots att vi egentligen inte hittat några nackdelar med att jobba på det här sättet, berättar vd Martin Banck.

Också i USA börjar stora företag att fundera på, om det kanske är dags att minska takten i arbetslivet och sträva efter lagom, och många blickar mot Sverige.

Exempelvis har Amazon startat pilotprojekt för utvalda personalgrupper som ska testa att jobba 30 timmar i stället för 40 timmar.

Detta dock på en icke så flatterande bakgrund, en mycket krävande arbetsmiljöThe announcement comes a year after the company faced criticism after a New York Times report described Amazon as a company that encouraged employees to work upward of 80 hours a week while rarely taking vacation.

Framtidens arbetsgivare erbjuder ”lagom” när det gäller arbetstid.

Emellertid kvarstår budskapet – som även företagsledare i Sverige lyfter fram – framtidens arbetsgivare erbjuder ”lagom” när det gäller arbetstid.

Dock betalar Amazon bara ut 75 procent av lönen (övriga förmåner motsvarar heltidsarbete), vilket har fått följande kritik: The employee who gets five days of work done in four days shouldn’t be punished for this, but rewarded. But that only works if management sees its employees as part of its company . . . You don’t have to take the money away from them and deliver it to the shareholders, Douglas Rushkoff says.

I ett kunskapssamhälle där framgångsrika företag är beroende av kunniga, engagerade och kreativa medarbetare, är det kanske dags för en renässans för ”landet lagom” avseende arbetstid – har din arbetsplats exempelvis en tillgänglighetspolicy och tydliga planer för hur den ska vara föräldravänlig?

Comments are closed.