Debatt Regeringen – värna arbetsrätten inom EU!
Arbetsmarknad 1 Mars, 2019

Regeringen – värna arbetsrätten inom EU!

Regeringen – värna arbetsrätten inom EU! – Alen Musaefendic

Av: Alen Musaefendic

De närmaste dagarna avgörs den europeiska bolagsrätten, och det är viktigt att det blir rätt. Förhandlingarna gäller det så kallade bolagsrättspaketet som innehåller nya regler för hur företag flyttas, sammanslås och delas över landsgränserna.

Paketet är oerhört viktigt, av flera skäl:

  • Det är en unik chans att sätta stopp för brevlådeföretag och skalbolag, dvs konstgjorda upplägg vars enda syfte är att undvika skatt och arbetsgivaransvar.
  • Företagens etableringsrätt måste nu balanseras med en förstärkning av arbetstagarnas rätt till information, samråd och styrelserepresentation.
  • Procedurerna för företagsflytt, delning och sammanslagning kan äntligen harmoniseras.

Arbetstagares rättigheter; möjligheter att driva in lönefordringar och skyddas av arbetsmiljöregler är beroende av hur bolag styrs över gränserna.

Förslaget som ursprungligen lades fram av EU-kommissionen hade många brister i det att löntagarperspektivet så gott som saknades. Dessa brister har Europaparlamentet i sitt eget förslag åtgärdat. I Europaparlamentets förslag är reglerna skarpare och tydligare vad gäller både skatteflykt och arbetsrätt.

Idag saknas fullständiga EU-regler om företags gränsöverskridande aktiviteter som ställer krav på arbetstagarinflytande och ekonomisk verksamhet i landet dit företaget flyttar. Det visades tydligt i den omtalade Polbud-domen, där det polska företagets flytt till Luxemburg förklarades lagenligt.

EU-domstolen konstaterade att etableringsfriheten inom EU inte ställer krav på att bolag måste bedriva faktisk ekonomisk verksamhet i destinationslandet. Detta underlättar för så kallad regelshopping, där företag enkelt kan registrera sitt säte i länder med svaga kontrollmekanismer, låga skatter och dåliga arbetsvillkor, utan att nödvändigtvis bedriva verksamhet där. Det sänker standarder och riskerar att leda till en kapplöpning mot botten.

Idag träffas de ständiga representanterna för medlemsländernas regeringar. Den femte mars är trilogmötet mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU-rådet. De svenska regeringsrepresentanterna borde stödja EU-parlamentets linje, och värna arbetsrätten i EU. Se till att löntagarnas och fackförbundens grundläggande rättigheter inte försämras utan förstärks.

Comments are closed.