För över premiepensionen till din partner!
Välfärd och trygghet 16 Maj, 2017

För över premiepensionen till din partner!

Av: Stina Jakobsson

Tjänar du mycket mer än personen du är gift med? Verkar det som att det kommer att fortsätta vara så under sisådär… resten av era yrkesliv? Se då till att föra över dina pensionsrätter för premiepensionen till din partner! Med ett nytt lagförslag blir det förhoppningsvis lite lättare också.

Varenda krona du tjänar under ditt liv ligger till grund för din framtida pension. Livsinkomstpincipen, kallas det. Eftersom kvinnor som grupp dels har lägre löner, och dels arbetar deltid i större utsträckning än män, leder detta till ett stort pensionsgap mellan kvinnor och män. Kvinnor har i genomsnitt 67 procent av mäns pensioner.

Så kan vi förstås inte ha det!

Men vad ska vi göra åt det? Pensionssystemet i sig är könsneutralt. För att komma till rätta med pensionsgapet mellan kvinnor och män är det allra viktigaste att arbetslivet blir mer jämställlt. Tyvärr är det ingenting som verkar ske över en natt.

Gifta par med stora inkomstskillnader kan under tiden i alla fall ägna sig åt lite skadereglering på det personliga planet. Som gift par kan den som tjänar mest föra över sin premiepensionsrätt på den som tjänar mindre, och på så sätt minska pensionsgapet makarna emellan.

Men vi har ju ändå gemensam ekonomi!

Men många gifta har ju ändå gemensam ekonomi! Vad spelar det för roll att man fördelar pensionspengarna emellan sig på detta sätt?

Det finns framförallt två goda skäl att föra över premiepensionen:

  1. Kvinnor lever i genomsnitt längre än män. Om man inte sinsemellan jämnar ut pensionsgapet mellan makarna så kan det röra sig om ganska många år som en lågavlönad kvinna i ett heteropar annars tvingas klara sig på en låg pension.
  2. De flesta gifta par tänker sig såklart att de ska leva ihop tills döden skiljer dem åt. Skilsmässostatistiken säger dock något annat. Då kan det kännas bra att ha blivit kompenserad för de år man levt ihop och kanske haft gemensam ekonomi, om man sedan skiljs åt på äldre da´r.

Men det är ju så långt kvar till pensionen!

För dig som är mitt uppe i livet kanske det känns väldigt främmande att tänka på pensionen nu. Behöver vi verkligen fundera över att föra över premiepensionen just nu? Kan det inte vänta? Tyvärr inte.

Kan det inte vänta? Tyvärr inte.

Du kan nämligen inte i efterhand föra över pensionsrätter som du redan tjänat in. Hela poängen med att föra över premiepensionen bygger på att man gör det under arbetslivets gång, det vill säga under tiden som pensionsrätterna tjänas in.

När ni båda närmar er pension är en sådan här förändring inte så meningsfull att göra.

Få utnyttjar möjligheten…

År 2015 var det endast cirka 10 000 par som utnyttjade möjligheten att föra över premiepension. Det motsvarar bara 0,5 procent av de närmare 2 miljoner makar som tjänade in pensionsrätter under det året. Samtidigt beräknas att om alla gifta män skulle föra över sin pensionsrätt så skulle det totala pensionsgapet i samhället minska kraftigt. Genomsnittsbeloppet som fördes över makar emellan år 2015 var drygt 9000 kronor, så det rör sig om ganska stora belopp.

…men det ska bli lättare

Med ett nytt lagförslag vill pensionsgruppen nu att det ska bli enklare att föra över premiepension på sin maka eller make. Bland annat ska det gå att göra elektroniskt och det ska också räcka med att den som vill överlåta sin premiepensionsrätt anmäler det. (I nuläget krävs att båda makarna fyller i en blankett.)

Det ska också utredas om det på sikt ska gå att göra motsvarande överföringar också till en sambo.

Ska vi nöja oss med detta? Nej!

Självklart kan vi på Unionen aldrig nöja oss med att vägen till jämställda pensioner uppnås genom att gifta män för över sina rättigheter till sin maka! Det här ska inte ses som ett sätt att åstadkomma jämställda pensioner på samhällsnivå, något som även andra debattörer nyligen påpekat.

Snarare ska det ses som en liten, men vettig, nödåtgärd att ta till för att utjämna ojämställdheten inom det egna parförhållandet under tiden.

Comments are closed.