Positivt att omgörning av Arbetsförmedlingen senareläggs
Blogg 11 December, 2019

Positivt att omgörning av Arbetsförmedlingen senareläggs

Positivt att omgörning av Arbetsförmedlingen senareläggs – Emil Lindström

Av: Emil Lindström

Det finns en mängd frågor som behöver redas ut innan Arbetsförmedlingen görs om i grunden. Vi välkomnar därför Arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks besked om att den kritiserade reformeringen av Arbetsförmedlingen skjuts fram ett år och ser många fördelar med det nya beskedet. Dock så saknas fortfarande avgörande detaljer.

En stor reform som behöver genomföras under ordnade former

Det är mycket angeläget att Arbetsförmedlingen reformeras i syfte att möta dagens och framtidens krav. En sådan omfattande reform behöver genomföras på ett ordnat och genomtänkt vis. Att beslutet att göra om arbetsförmedlingen i grunden togs bara några dagar innan den omfattande arbetsmarknadsutredningen skulle överlämnas är märkligt. Utredningen innehåller ovärderliga insikter, vilka därmed inte har använts i någon särskild utsträckning utan snarare kastats i soptunnan. Beskedet om respit behöver nu användas för att dra lärdomar av den kunskap som utredningen kommit fram till.

LOV ska inte enbart styra upphandlingen
Vi ser positivt på att lagen om valfrihet (LOV) inte längre ensamt ska utgöra ramen för den nya arbetsförmedlingen. Det kommer istället vara den mest ändamålsenliga upphandlingsformen för respektive tjänst som ska tillämpas. Detta kan lösa många frågor som det ursprungliga förslaget på förändringen inte fullt ut kunde svara på.

Undvik ”vita fläckar”
För att undvika de geografiska ”vita fläckar” där privata aktörer inte väntas vilja etablera sig kommer nu Arbetsförmedlingen kunna gå in i egen regi. Detta innebära en större möjlighet att erbjuda goda arbetsmarknadstjänster i hela landet vilket är positivt. Det är också bra att det öppnas upp för att lagen om offentlig upphandling (LOU) ska kunna användas för att upphandla arbetsmarknadstjänster. Det är naturligtvis glädjande för alla våra medlemmar som bor och arbetar i hela landet.

Ökad regional styrning
Den ökade valfriheten för hur arbetsmarkandstjänster ska upphandlas eller kontrakteras kan också bana väg för en ökad regional styrning där de regionala förutsättningarna i högre grad tas i beaktande. Detta ligger helt i linje med Unionens uppfattning om vad som behövs. Det är dock viktigt att arbetsmarknadens parter och kommuner finns representerade.

Många frågor kvarstår dock…
För att kvalitetssäkra reformeringen behöver regeringen ge svar på hur de avgörande frågorna för hur arbetsmarknadens utmaningar ska kunna lösas. För dessvärre saknas fortfarande de närmare detaljerna. Vem är det egentligen som ska bestämma upphandlingsform? Och vilka övriga upphandlingsformer kommer att vara aktuella? Andra avgörande frågor handlar om att få till en arbetsmarknadspolitisk bedömning. En bedömning som lägger grunden för att matchningen av arbetssökande till jobb ska bli framgångsrik, samt för att avgöra vilka stödjande insatser som varje arbetssökande är i behov av. En annan avgörande fråga är hur kompetensutvecklingen ska systematiseras så vi kan möte det kompetensgap som idag finns på arbetsmarknaden. Det återstår även andra frågor som pekas ut av Arbetsförmedlingen själva. Vi ser fram emot att få förtydliganden i dessa viktiga frågor.