Pizzabagare i Jokkmokk kan stärka utländska ingenjörers rättigheter.
Blogg 15 December, 2017

Pizzabagare i Jokkmokk kan stärka utländska ingenjörers rättigheter.

Pizzabagare i Jokkmokk kan stärka utländska ingenjörers rättigheter. – Martin Wästfelt

Av: Martin Wästfelt

Utvisning för att det finns semesterdagar kvar att ta ut eller att arbetsgivaren betalat in tjänstepension eller sjukförsäkring för sent. Det är några exempel på hur arbetskraftsinvandrare hamnat i kläm till följd av en stelbent tolkning av arbetstillstånd. I dagarna kom två domar från Migrationsöverdomstolen som ändrar förutsättningarna för när en arbetstagare kan drabbas av misstag från arbetsgivarens sida. Det handlar bland annat om en Pizzabagare i Jokkmokk som på grund av ett misstag inte fått någon löneökning, något som rättades till i efterhand.

Fallet är ett av många som uppmärksammats de senaste året. Det handlar om högkvalificerade systemutvecklare, marknadsansvariga och IT-experter som alla utvisats eller riskerat utvisning på grund av misstag från arbetsgivare som rättats till för sent. Domarna från Migrationsöverdomstolen ligger i huvudsak i linje med Unionens principiella synpunkter att rådande praxis och regelverk varit för stelbent och lett till orimliga konsekvenser för enskilda arbetstagare i form av återkallelse av arbetstillstånd pga arbetsgivares misstag.

Domstolen uttalar sig om utlänningslagens bestämmelse att lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte får vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Här bedömer domstolen att det ska göras en helhetsbedömning av om samtliga anställningsvillkor är sämre än vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. En viktig fråga är då hur reglerna ska samspela med villkoren enligt kollektivavtal som måste värnas.

Domarna kommer att få stor betydelse på flera av Unionens avtalsområden då en stor grupp av de arbetstagare som söker arbetstillstånd i Sverige utgörs just av högkvalificerade tjänstemän. Det rör inte minst it-konsulter och utvecklare där Sverige har – och kommer att ha – stort behov av kompetens framöver.

Fler åtgärder krävs för att få ett tydligt, rättssäkert och förutsebart regelsystem som garanterar att arbetstagarna kan få de villkor de har rätt till och som förhindrar missbruk och kringgåenden. Då krävs också att lagstiftaren överväger sanktioner mot de arbetsgivare som missköter sig så att det inte – som hittills – i praktiken varit så att den enskilde arbetstagaren drabbas på ett helt orimligt sätt med utvisning.

För Unionens del är det viktigt att de erbjudna anställningsvillkoren fortsatt inte får vara sämre än de som gäller för arbetstagare i Sverige. Precis som det sägs i förarbetena ska systemet inte kunna användas av oseriösa arbetsgivare som vill hitta arbetskraft genom att erbjuda anställningsvillkor som är sämre än dem som gäller för arbetstagare redan bosatta i Sverige.

Checklista: Så kan företag slippa utvisningar