Ekonomi 19 September, 2016

Pensionsålder långt ifrån allt som avgör om arbetslivet kan förlängas

Pensionsålder långt ifrån allt som avgör om arbetslivet kan förlängas – Henrik Ehrenberg

Av: Henrik Ehrenberg

Göran Hägglund och Göran Johnsson har under det senaste halvåret träffat arbetsmarknadens parter i sitt arbete med att ta fram ett förslag på hur arbetslivet kan förlängas. De har gjort det på uppdrag av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Nu presenterar de sitt förslag, och frågan som har hamnat i fokus är den om pensionsålder. Vi anser att det behövs fler åtgärder än bara höjd pensionsålder.

Ska vi ha rimliga pensioner behöver vi jobba längre, det är de flesta överens om. Vi behöver både börja tidigare och sluta senare. Det viktiga är att det finns förutsättningar för att jobba längre.

Dagens Eko har idag intervjuat oss och andra parter på arbetsmarknaden. Unionen är i grunden positiva till att medverka till ett förlängt arbetsliv.

Men om arbetslivet ska förlängas, måste det bli så bra som möjligt för både arbetstagarna och samhällsekonomin, och då finns det många åtgärder som behöver göras utöver att ange en ny pensionsålder.

Vi har traditionellt siktat på att vara yrkesverksamma för att sedan gå i pension. Framöver måste vi istället hitta lösningar som gör det möjligt att stanna längre i yrkeslivet, men med flexibilitet och en anpassning till mina individuella förutsättningar. Det är en av de viktiga orsakerna bakom Unionens avtalskrav på så kallad Flexpension.

Arbetsmiljö och kompetensutveckling avgörande för att kunna jobba längre

Arbetsmiljöarbetet är minst lika viktigt som pensionsåldern. Ett bra arbetsmiljöarbete under hela arbetslivet leder till att man kan och vill jobba längre.

Vi ser också att kompetensutveckling är en central fråga för att klara ett långt arbetsliv. Och dessutom behöver en del regelsystem anpassas för att fler ska välja att jobba högre upp i åldrarna.

Bland annat behöver åldersgränsen för att kunna ta studiemedel höjas och Unionen vill även att det införs ett förstärkningsbidrag om maximalt 60 veckor, som ska kunna användas av den som senare under yrkeslivet vill komplettera sin utbildning – eller skola om sig.

Utan sådana förändringar, främst vad gäller på kompetensutveckling och arbetsmiljö, kommer en höjd pensionsålder inte få någon praktiskt effekt.

Förslag på förändringar

Unionen och PTK har framfört flera förslag på viktiga förändringar:

  • Prioritera ökade satsningar på arbetsmiljö och forskning kring vilka faktorer som får äldre att stanna kvar i arbetslivet.
  • Återinför möjlighet till deltidspension.
  • Förstärk det allmänna pensionssystemet.
  • Arbetslöshetsförsäkringen måste vara anpassad till gällande pensionsålder.
  • Stärk möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling som bäddar för att stanna kvar längre i arbetslivet.

Dessa frågor driver vi sedan tidigare, både gentemot politiken, i avtalsförhandlingar och ute på landets arbetsplatser. De kommer att bli ännu viktigare framöver om fler ska orka mer.

Comments are closed.