Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron
Arbetsmiljö 24 April, 2017

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Av: Stina Jakobsson

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser.

Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med längre än vid både hjärt-, kärl- och tumörsjukdomar. Det visar en rapport från Försäkringskassan, som kom idag.

Vi på Unionen är väl medvetna om problematiken: sjukfall i psykiatriska diagnoser har blivit fler och fler, och dessutom tenderar dessa sjukskrivningar bli väldigt långa. På senare tid har vi sett hur de långa sjukfallen ökar bland våra medlemmar.

Det är väldigt oroande att människor mitt i livet hamnar i långa sjukskrivningar på grund av exempelvis stressrelaterad ohälsa, som alltför ofta har en koppling till jobbet.

Oroande – och dessutom onödigt!

Idag är vi ju nämligen väldigt väl medvetna om vilka faktorer i arbetslivet som påverkar risken för psykisk ohälsa och sjukskrivning. Dessutom har vi en bra arbetsmiljölagstiftning som reglerar detta. Men uppenbarligen görs inte tillräckligt!

Unionen verkar därför för ett hållbart arbetsliv och vi gör det på flera olika fronter: både i det lokala fackliga arbetet på våra arbetsplatser och genom övergripande partsgemensamma överenskommelser.

Dessutom försöker vi påverka våra riksdagspolitiker att ta frågan om ohälsan i arbetslivet på allvar. Våra budskap till politiken är följande:

  1. Stärk lagens trovärdighet! Unionen anser att lagstiftningen kring arbetsmiljöområdet är bra. Den stora utmaningen är att se till att lagstiftningen efterlevs. Ett sätt att stärka lagens trovärdighet är att ge Arbetsmiljöverket ökade resurser för inspektioner.
  2. Fokus på förebyggande! Staten bör stimulera arbetsgivare till inköp av förebyggande åtgärder och expertstöd genom företagshälsovården. Denna typ av åtgärder har nämligen bäst effekt innan en sjukskrivning är ett faktum.
  3. Företagshälsovård för fler! Regeringen behöver se över hur företagshälsovården kan finansieras, så att fler än idag får tillgång till företagshälsovård. Särskilt bland kvinnor och anställda vid mindre företag behöver fler få tillgång till företagshälsovård.

Comments are closed.