Arbetsmiljö 9 April, 2018

Sanningen om arbetsmiljön i ideell sektor

Sanningen om arbetsmiljön i ideell sektor – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Enligt Unionens arbetsmiljöbarometer* och Unionens arbetsmiljöombud är de tre viktigaste  arbetsmiljöfrågor för samtliga av Unionens branscher följande;

  1. Stress och arbetsbelastning
  2. Chefs och ledarskapsfrågor
  3. Fysisk arbetsmiljö

Arbetsmiljöombuden i ideell sektor svarar ganska snarlikt på samma fråga:

  1. Stress och arbetsbelastning
  2. chefs och ledarskapsfrågor
  3. fysisk arbetsmiljö delar tredjeplats med systematsikt arbetsmiljöarbete

När det gäller psykosocial arbetsmiljö svarar arbetsmiljöombuden mer positivt än någon annan Unionen-bransch.

 

 

Sanningen om arbetsmiljön i ideell sektor

Dessa siffror skiljer sig en del från den Sifo-undersökning som Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationers (LSU) tog fram för ca ett år sedan inom ramen för projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap. Den här undersökningen visade snarare att ideell sektor ”lider av” dålig psykosocial arbetsmiljö. Indikatorer som hög arbetsbelastning samt hög omsättning av anställda och ideella ansågs vara de mest utmärkande faktorer för arbetsplatser i ideell sektor enligt de anställda som svarade på undersökningen.

Så vad är sanningen om arbetsmiljön för de anställda i ideell sektor?

Då det är arbetsmiljöombud på större arbetsplatser som oftast svarar på Arbetsmiljöbarometern kan Unionens siffror tolkas som att på arbetsplatser där det finns ett strukturerat arbetsmiljöarbete finns det betydligt större nöjdhet med den psykosociala arbetsmiljön. Detta innebär med andra ord att ideell sektor har all möjlighet i världen att blomstra som drömarbetsplats- om arbetsgivarna satsar på samverkan och kompetens i arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor- såsom det görs i större organisationer.

Att sektorn/branschen lider av hög arbetsbelastning och hög omsättning av anställda och ideella är frågor som kan åtgärdas med strukturerat arbetsmiljöarbete- men här kan fler faktorer påverka.

Kortsiktig finansiering har stor påverkan för den här sektorn. De många projekt- och visstidsanställningar som de osäkra finansieringsformerna bidrar till gör det svårt att arbeta långsiktigt för hållbara arbetsplatser. Det är på tiden att de offentliga bidragsgivarna tar sitt ansvar för de arbetsmiljöer som de skapar för dessa engagerade anställda. Engagemang ska belönas- inte straffas.

 

*Varje år ställs frågor om arbetsmiljön till Unionens arbetsmiljöombud och svaren sammanfattas i rapporten “Arbetsmiljöbarometern“. Undersökningen möjliggör att följa arbetsmiljöfrågorna över tid och Unionen har också möjlighet att se hur frågorna utvecklas i olika branscher där Organisationer och föreningar är en av dessa.

 

Comments are closed.