Nya villkor för Public Service – mycket är bra men det finns orosmoln
Media & Kommunikation 19 Juni, 2019

Nya villkor för Public Service – mycket är bra men det finns orosmoln

Nya villkor för Public Service – mycket är bra men det finns orosmoln – Fredrik Ostrozanszky

Av: Fredrik Ostrozanszky

Den femte juni överlämnade regeringen sin proposition som gäller villkoren för Public Service-bolagens verksamhet 2020 – 2025. Det finns mycket i propositionen som är bra och regeringen har lyssnat till oss i flera avseenden men också en del saker som oroar.

Regeringen föreslår att man utökar kärnverksamheten för public service till att även gälla deras egna playtjänster, detta är i linje med vad vi Unionen har drivit i frågan. Det är ett steg i riktningen mot ett helt teknikneutralt uppdrag.

Marknätet är fortfarande en viktig distributionsform även om många allt mer använder internet i sin mediekonsumtion. Internet har dock sina nackdelar dels ur ett tillgänglighetsperspektiv och ur ett beredskaps och krisperspektiv.

En internetuppkoppling kräver extra utrustning och det är inte säkert att det fungerar i krissituationer om elförsörjningen slås ut. Med detta sagt så riskerar vi att hamna i en situation där marknätet kostar allt mer att driva.

När publiken flyttar från marknätet till internet blir de kommersiella drivkrafterna att finnas kvar där mindre, detta kan leda till att public servicebolagen får ta en allt en allt större del av kostnaden.

Förhoppningsvis kommer detta inte att drabba de enda mediebolagen som har lagkrav på sig att befinna sig där.

Det är bra att man framtiden ska kunna tillgodogöra sig verksamhet på internet vid uppföljning av innehållsuppdraget. Speciellt när man public service-bolagen enligt förslaget ska kunna använda de distributionsformer som krävs för att nå publiken där de finns oavsett om detta innebär linjära eller beställningstjänster (on demand).

Tillgängliggörande via tjänster som Spotify, Acast och Youtube kommer enligt lagförslaget att betraktas som kompletterande verksamhet. I en värld där allt mer av vår mediekonsumtion sker på dessa tjänster kommer det att bli svårt att i framtiden upprätthålla en balans mellan det som är kompletterande och kärnverksamhet.

När den parlamentariska utredningen presenterade sitt förslag om nya villkor för public service föreslog man att försöksverksamheter skulle begränsas till 6 månader, detta är dock en väldigt kort period för att bedriva verksamhet på prov. Därför är det bra att regeringen lyssnat till oss och föreslår att den 12 månader långa försöksperioden kvarstår.

Regeringen föreslår att man ska skärpa förhandsprövningen och att även tredjepart ska kunna anmäla ny verksamhet till förhandsprövningen.

Visserligen så kommer man bara att kunna göra det på kompletterande verksamhet men det riskerar att flytta vissa publicistiska beslut till Myndigheten för press, radio och TV och därmed närmare regeringen. Det är väldigt viktigt att detta inte används som ett verktyg för att påverka innehållet och den publicistiska friheten hos bolagen.

Comments are closed.