Civilsamhället 2 Juli, 2018

Ny rapport-anställda i civilsamhället

Ny rapport-anställda i civilsamhället – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Idag släpper civilsamhällets arbetsgivarorganisationer Anställd i det civila samhället- Engagemang, ansvar och delaktighet.

Det finns ytterst lite kunskap om civilsamhällets anställda. När Unionen presenterade rapporten Anställd i civilsamhället- Ett kall eller vanligt kneg, för ca 2 år sedan, var rapporten den första i sitt slag i Sverige. Vårt engagemang i frågan har gett ringar på vattnet och fler och fler aktörer- stat, myndighet, forskare och även aktörer inom civilsamhället såsom LSU, inser och erkänner de anställdas roll i civilsamhället. Som civilsamhällets fackförbund välkomnar Unionen att fler riktar uppmärksamheten mot en grupp anställda som professionaliserar det växande civilsamhället.

Den nya rapporten är framtagen av forskare och vilar på vetenskaplig grund. Forskarna påpekar att den forskning som har bedrivits på civilsamhället har främst fokuserat på engagemanget och civilsamhällets roll i stort och ej haft anställda som fokus.

Det är svårt att kartlägga civilsamhällets anställda och få en helsidig bild. Vi på Unionen vände oss till våra 20 000 medlemmar inom sektorn. Forskarna som utfört studien skriver i studien att det har varit svårt att kartlägga alla anställda och har också endast ca 700 svar som de baserar studien på. Unionens studie byggde på ca 1100 svar. Och ju fler undersökningar som görs desto bättre och diversifierad bild kommer vi att få om vardagen för anställda i civilsamhället- deras utmaningar och anledningarna som gör att många söker sig till sektorn.

Ett intressant resultat är jämförelsen med att arbeta för offentlig sektor.  Det finns både för och nackdelar och det redovisas i härnedan.

Sammanfattning av frisvaren angående fördelar med att jobba inom ideell sektor enligt respondenterna:

  • Mer meningsfullt och engagerande
  • Större frihet och flexibilitet
  • Annat än ekonomisk vinst
  • Tryggare och mindre pressande arbetssituation

Sammanfattning av frisavren angående nackdelar med att jobba inom ideell sektor enligt respondenterna:

  • Sämre lön och utvecklingsmöjligheter
  • Kompetensbrist
  • Brist på ekonomiska resurser
  • Arbete och fritid flyter ihop

Det är tydligt att civilsamhällets arbetsgivare har en hel del utmaningar att arbeta med. Som civilsamhällets fackförbund ser vi framemot att leda arbetet för fler och bättre arbetsplatser även på civilsamhällets arbetsplatser.

Comments are closed.