När kraven blir orimliga faller vi
Arbetsmiljö 16 Oktober, 2018

När kraven blir orimliga faller vi

När kraven blir orimliga faller vi – Annica Hedbrant

Av: Annica Hedbrant

“Jag ska bara”. Ska bara skicka några mail till, snabbt gå igenom morgondagens möte, stämma av med jobbkalendern. Tankar på jobbet gör sig påminda på väg från arbetsplatsen, vid middagsbordet, på barnens träning eller när lampan släcks för att sova. Fritid och återhämtning trängs undan och blir mindre. Otillräckligheten blir en följeslagare. Otillräcklig på jobbet och otillräcklig hemma.

Anställdas hälsa går inte att flexa med.

När Unionen i en Novus-undersökning 2018 ställde frågan om vad som gör tjänstemän stressade på jobbet framkom faktorer som för hög arbetsbelastning, otydlighet i vilket ansvar, mandat och befogenheter man har, otydligt ledarskap, slimmad organisation och att jobbet tar tid från familj och vänner.

När all tid blir möjlig arbetstid. När ingen finns där för att stötta, hjälpa till med prioriteringar och att avlasta. När kraven är så omfattande att en stor del av den vakna tiden går åt till att försöka kontrollera arbetsbördan, när den tiden tas ifrån de privata relationer och sammanhang som skapar glädje och ger återhämtning, då faller människor och organisationer med dem.

Sedan 2015 finns ett konkret och tydligt lagstöd i form av föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsgivare ska systematisk arbeta med frågor om arbetsbelastning och ohälsosam arbetstidsförläggning. Undersöka vilka risker som finns, bedöma, åtgärda och följa upp sådana risker regelbundet.

Sjukskrivningar på grund av stress och vägen dit i en bristande arbetsmiljö drabbar inte bara individen och dess anhöriga hårt. En bristande arbetsmiljö drabbar organisationer i form av ökad personalomsättning och minskad produktivitet. Arbetsgivare som inte agerar för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön riskerar kompetensbrist och sin konkurrenskraft.

För både individers, företags och samhällets välmående måste ett aktivt arbete för en sund balans mellan krav och resurser finnas på arbetsplatserna. Anställdas hälsa och hållbarhet går inte att flexa med.

Comments are closed.