Mäns kompetensutveckling ger bättre långsiktig trygghet
Kompetensutveckling och utbildning 26 Augusti, 2016

Mäns kompetensutveckling ger bättre långsiktig trygghet

Av: Anette Andersson

I Unionens kompetensutvecklingsbarometer, som släpptes i juni 2016, framgår att kvinnor och män genomför olika typer av kompetensutveckling.

Om någon eventuellt tänker att det inte har någon större betydelse för jämställdheten att män och kvinnor genomför olika typer av kompetensutveckling så är det dags att tänka om, för det har det i allra högsta grad. Olika typer av kompetensutveckling ger nämligen olika dokumentation och intyg vid byte av jobb.

Män och kvinnor genomför olika typer av kompetensutveckling.

Rörlighet och byte av jobb är näst intill en förutsättning i arbetslivet idag. För att kompetensutvecklingsinsatser ska ge trygghet i detta måste de dokumenteras och beskrivas, så att individen har tillgång till uppdaterade underlag som bekräftar hens reella kompetens för nya potentiella arbetsgivare.

Unionens undersökning visar att fler män än kvinnor går kurser hos privata aktörer (män 51 procent, kvinnor 43 procent). Likaså är det fler män än kvinnor som certifieras vid privat institution (män 12 procent, kvinnor 5 procent). Båda dessa utbildningsformer resulterar i en skriftlig dokumentation som den enskilde kan använda vid byte av jobb.

Fler män certifieras vid privat institution.

Kvinnor, å andra sidan, kompetensutvecklas oftare genom att följa och lära av kollegor på jobbet (kvinnor 36 procent, män 27 procent). Det här är en utvecklingsform som har god nytta på det aktuella jobbet, men som oftast inte leder till någon relevant dokumentation som den enskilde kan använda vid byte av jobb.

Därför kan det hävdas att kvinnor i dagsläget missgynnas långsiktigt, eftersom deras kompetensutvecklingsinsatser inte är till lika stor nytta ur karriärhänseende.

Kvinnor kompetensutvecklas oftare genom att lära av kollegor på jobbet.

Kvinnors kompetensutvecklingsinsatser är inte till lika stor nytta ur karriärhänseende. Arbetsgivare har ett stort ansvar för jämställdheten på arbetsplatsen och i organisationen. Det gäller även kompetensutveckling, och val av vilka insatser som ska genomföras.

Kvinnors kompetensutvecklingsinsatser leder inte till lika stor nytta ur karriärhänseende.

Ett sätt för arbetsgivare att främja anställdas långsiktiga trygghet är att ta ansvar för att all kompetensutveckling, det vill säga även den informella, som genomförs i företaget beskrivs och dokumenteras.

Arbetsgivaren har själv nytta av detta, eftersom det ger en uppdaterad bild av den aktuella reella kompetensen som finns inom företaget.

Även medarbetaren bör ta ansvar för att den egna kompetensutvecklingen sätts på pränt. Det kan göras  genom att hen dagligen (eller när det känns relevant) skriver ned några tankar kring följande frågor:

  • Vad har jag gjort idag?
  • Vad har jag lärt mig av det?
  • Hur kan jag använda det?
  • I vilka sammanhang kan jag använda det?

Det är viktigt att detta stäms av med närmaste chefen, exempelvis vid utvecklingssamtal, och att denna intygar det lärande medarbetaren beskriver.

Comments are closed.