Näringsliv 9 Februari, 2017

Låt fack och företag förhandla om villkor för personaloptioner

Låt fack och företag förhandla om villkor för personaloptioner – Henrik Ehrenberg

Av: Henrik Ehrenberg

Unionen vill ha goda förutsättningar för företag i Sverige. Där skapas förutsättningarna för fler och bättre jobb – och vi vill som Sveriges största fackförbund vara med och forma framtidens arbetsmarknad. Därför är startups viktiga – nya jobb kommer till största del i tillväxtföretag, byggt på innovation och kreativitet.

Iden utsträckning vi svenskar gillar att skryta gör vi det nog allra helst över vår internationella framgång med nytänkande företag. På sociala medier delas inte sällan listor och artiklar där svenska entreprenörer ges stort utrymme. Succéer som Spotify, Skype, Klarna och Minecraft (Mojang) finns snart sagt i allas vår vardag.

När Wired i september förra året släppte en lista över de 100 hetaste startupsen i Europa, kvalade tio svenska bolag in på listan och självklart var närings- och innovationsminister Mikael Damberg den som invigde Sveriges största startupkonferens Sweden Demo Day på Münchenbryggeriet förra året.

Men när hyllningskörerna dämpats något och statsråden återgår till departementens oglamorösa korridorer, ska applåderna förvandlas till realpolitik.

Den 20 december 2016 släppte regeringen en lagrådsremiss om personaloptioner, vilken har direkt bäring på svenska startups. I remissen konstaterades att nystartade företag med tillväxtambitioner och nya lösningar på existerande problem, ofta saknar det kapital och den kompetens som etablerade företag har.

Vi vet sedan tidigare att 40 procent av företagen med mellan 10 och 49 anställda anser att begränsad tillgång på relevant arbetskraft är ett stort tillväxthinder. Via kampanjsidan startupmanifesto.se efterfrågar ett antal entreprenörer själva bättre lagstiftade möjligheter att attrahera och behålla de bästa talangerna.

Från internationella sammanhang vet vi att personaloptioner fungerar som en framgångsrik lösning på problemet. Kan man locka nyckelpersoner med möjligheten att i framtiden få ekonomisk utdelning för det arbete man gör idag, kan det ibland räcka med en briljant företagsidé för att kunna fortsätta växa.

Unionen ser därför positivt på det faktum att regeringen i sin remiss föreslår att unga företag ska ges lättnader i beskattning av personaloptioner.

Sammantaget är ansatsen i remissen god, men på något oklara, eller om så föredras ospecificerade grunder, har man bestämt att lönegolvet bör ligga så lågt, (ca 22 000 kronor i månaden) att det riskerar att fullständigt missa det mål som personaloptionerna siktar mot.

Men 22 000 kronor i månaden är lågt och riskerar att missa syftet.

Det vill säga för företag att attrahera de omistliga personer man annars inte skulle ha råd att anställa.

Det är också ganska uppseendeväckande att regeringen med förslaget ligger farligt nära att ha en åsikt om lönebildningen – vilket i Sverige inte sker via lagstiftning och politiska beslut. Här måste regeringen tänka om.

Lönebildningen sköter fack och arbetsgivare tillsammans genom överenskommelser och kollektivavtal.

Regeringen har avfärdat kritik mot sitt förslag med motiveringen att eventuella förändringar skulle orsaka stora förseningar i genomförandet av lagförändringen. I en debattartikel i Dagens Industri den 18 december 2016, skriver de tre ansvariga statsråden att “det skulle kunna ta flera år innan en förändring kan vara på plats”. Men med denna skrivning bortser man helt från de berörda aktörernas egna kompetens och vilja att lösa uppgiften.

Gör lagstiftningen semidispositiv så att fack och företag kan förhandla om villkoren för personaloptioner.

Om lagstiftningen skulle göras semidispositiv – där de anställda via sitt fackförbund och företagen själva ges möjlighet att inom givna ramar förhandla om villkor för personaloptionerna, skulle man kunna kringgå både eventuella förseningar, negativa effekter på den svenska lönebildningsmodellen och den oro som finns för att optioner skulle kunna leda till social dumping.

En sådan lagstiftning innebär förstås att regeringen måste släppa delar av ansvarsutrymmet till arbetsmarknadens parter. Det vill säga; ett litet steg för regeringen, men ett stort steg för startups och anställda.

Comments are closed.