Arbetsmarknad 8 Mars, 2018

Kvinnor är fotbollens superkrafter

Kvinnor är fotbollens superkrafter – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Fotboll är Sveriges populäraste lagsport med flest antal aktiva. 2016 fick Fotbollens internationella elitverksamhet det tredje högsta landslagsstödet av Riksidrottsförbundet och bär den högsta kostnaden för landslagsverksamheten. Trots detta är det endast 27 procent av de kvinnliga elitspelarna som har 100 hundra procent fotbollsrelaterad inkomst, det vill säga att de inte behöver ha andra jobb.

Av SVT sports undersökning från 2016 framgår att manliga landslagsidrottare inom fotboll hade en genomsnittlig månadsinkomst på 1 859 259 kr. Kvinnornas motsvarande summa var 24 864 kr. Enligt undersökningen är fotboll och hockey de sportgrenar där ojämställdheten är tydligast.

Men särskilt idag på internationella kvinnodagen ska vi inte nöja oss med att se hur kvinnor har det inom svensk fotboll. Enligt den första globala studien om villkoren för fotbollsspelare utfört av FIFpro svarar nästan hälften av damerna att de inte får betalt för utfört arbete av sina klubbar. Av de som får betalt tjänar 60 procent lägre än 5000 kronor i månaden och ytterst få svarar att de tjänar mer än 30 000 kronor i månaden. Undersökningen visar också att trakasserier baserat på kön är något som nästan uteslutande damerna blir utsatta för.

Det är tydligt att  fördelning av resurser inom elitfotbollen är skev i alla länder. Men ojämställda villkor förekommer även på lägre nivåer. Berättelser om killarna som fick flyga till sin match medan tjejerna fick ta båten, eller att killarna fick skor av klubben och tjejerna fick inget- är desssvärre relativ vanliga och förekommer även på de lägsta- icke elit- nivåerna. De fotbollstjärnor som ändå tagit sig fram trots alla dessa hinder och minst sagt nedvärderande behandling med fokus på deras kön, är riktiga superkrafter. Fotbollen tappar dagligen framtida stjärnor på grund av den usla och ojämställda behandlingen av tjejer och killar, damer och herrar.

Trots detta är svensk fotboll framstående på jämställdhetsfronten. I den globala löneenkäten från Sporting Intelligence som publicerades i slutet av november 2017 är Damallsvenskan nionde bäst betalda idrottsliga i världen och den femte om man ser till fotbollsligor, femma. Detta kanske inte säger så mycket när snittlönerna för de svenskar damerna ligger på 10 000 kronor i månaden, men ändå.

Den ständigt aktuella jämställdhetsdebatten inom fotbollen har  lett till att det finns en närvarande diskussion om villkor och löner och att det går framåt om än med myrsteg.

Som idrottens fackförbund förhandlar vi dagligen för jämställda villkor. Ingen ska bli behandlad och lönesatt baserat på sitt kön.  Villkoren, löner, ersättningar och andra intäkter behöver ses över och vara baserade på prestation och inte på kön.

Comments are closed.