Kompetensutveckling betydelsefullt även för högutbildade
Kompetensutveckling och utbildning 16 September, 2016

Kompetensutveckling betydelsefullt även för högutbildade

Av: Anette Andersson

Unionen gratulerar alla medlemmar med examen från universitet eller högskola till era resultat. Men även för högutbildade är behovet stort av att underhålla sin utbildning och kompetens under hela arbetslivet.

Bland medlemmar i Unionen finns en mängd olika inriktningar, i olika branscher och med olika bakgrunder. Det finns dock en sak som är gemensam för alla, och det är vikten av att ständigt hålla sin kompetens uppdaterad och relevant i relation till arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov i en föränderlig tid.

Den högre utbildning man har med sig är en stabil grund, och en förutsättning för avancerade anställningar. Så långt är allt gott, men det är viktigt att också reflektera över vad som händer med de kunskaperna när samhället och arbetslivet förändras.

En användbar liknelse är att betrakta den utbildning man har som ett fint hus, som man har gjort en stor investering i och med all rätt är stolt över. Man har satsat tid, energi och pengar på huset. En viss tid är huset fint och fungerande utan några insatser, men efter ett tag finns det risk att det blir väderbitet och får skavanker.

Utan underhåll kan det efter en tid hamna i akut behov av renovering. Likadant är det med utbildningen. Därför är det viktigt att du som har en utbildning kontinuerligt underhåller denna genom kompetensutveckling.

En utbildning är som ett fint nytt hus. Det är användbart och fint, men utan underhåll finns det risk att det förfaller.

Kunskap blir kompetens när det omsätts till nyttogörande

Redan vid inträdet i arbetslivet, efter utbildningen, kan det bli uppenbart att kunskap och kompetens inte är synonymt, vilket Unionen har beskrivit i en tidigare blogg. Mycket förenklat kan man säga att den kunskap man har blir till kompetens när den omvandlas till någon form av nyttogörande i praktiken. Ännu mer förenklat kan man uttrycka det som att omvandla kunskap till kompetens är att gå från ord till handling.

Ett exempel på hur detta fungerar hittas i Unionens senaste kompetensutvecklingsbarometer. Här framgår att män i högre grad än kvinnor kompetensutvecklar sig genom privata kurser och certifiering (utanför arbetsplatsen), medan kvinnor i högre grad än män kompetensutvecklar sig genom att följa och lära av kollegor (på arbetsplatsen). Samtidigt uppger fler kvinnor än män att kompetensutvecklingen kommer till nytta för dem i jobbet.

Det finns en logik i det, eftersom den kunskap man får genom att följa och lära av kollegor är direkt översättningsbar till kompetens i samma verksamhet som lärandet sker. Kunskaper man får genom externa kurser behöver “översättas” till kompetens i det egna jobbet.

Det här får inte uppfattas som om det ena eller andra sättet att kompetensutveckla sig i arbetslivet är “bättre” eller “sämre”. Det handlar bara om att olika kunskap behöver omvandlas till kompetens på olika sätt, och att man kan behöva förhålla sig till det.

Olika kunskap behöver omvandlas till kompetens på olika sätt

Möjligheter för medlemmar i Unionen

Unionen erbjuder medlemmar stöd för kompetensutveckling i arbetslivet. Dels finns det olika kurser och aktiviteter, varav de flesta är kostnadsfria. Det finns också möjlighet för medlemmar att ta del av studiestöd. För dig som vill underhålla din utbildning, och utveckla din kompetens, är det här vägar dit.

Unionen genomför också undersökningar för att synliggöra hur förutsättningarna för kompetensutveckling konkret ser ut på arbetsplatser och i organisationer. Det handlar om vilka faktorer som påverkar möjligheterna till kompetensutveckling för tjänstemän, samt om hur kompetensutveckling bör fungera i praktiken.

Det här är en kunskap som kan användas för underhåll av utbildningen, eftersom det uppmärksammar den enskilde på vad som ofta hindrar (hög arbetsbelastning och tidsbrist), samt vilka strategier den enskilde och arbetsgivaren tillsammans kan jobba med för att överbrygga sådana hinder.

(Kompetensutveckling är också temat för “Unionenveckan” som börjar på måndag. Under veckan är vi ute extra mycket på landets arbetsplatser och möter medlemmar och förtroendevalda.)

Comments are closed.