Jämställda börsbolag 2024, men VD-männen ratar fortfarande kvinnor!
Likabehandling 18 Oktober, 2018

Jämställda börsbolag 2024, men VD-männen ratar fortfarande kvinnor!

Jämställda börsbolag 2024, men VD-männen ratar fortfarande kvinnor! – Lina Andersson

Av: Lina Andersson

Igår skrev Linus Larsson en krönika i DN om Artificiell Intelligens som hatar kvinnor. I sin krönika nämnde han Amazons projekt med mjukvara för rekrytering. Genom AI skulle rekryterarroboten snabbt och effektivt välja ut den allra bästa kompetensen och på så sätt förenkla livet för alla företag. Robotinlärningen bestod av inmatning av data för de 10 årens senaste ansökningar till Amazon. Därmed skulle roboten drillats med tillräcklig kunskap för att vara en skicklig rekryterare.

Det var bara det att roboten systematiskt sorterade bort kvinnor. Att vara kvinna, enligt robotens erfarenhetsbank, innebar att kvalifikationer saknades. Roboten skrotades.

På ett liknande vis verkar vissa VD-mäns erfarenhetsbank generera ett lika-med-tecken mellan kvinna och ”inte lämplig kandidat för företagets ledningsgrupp” i sina rekryteringsprocesser. Medan Amazons robot skrotades går inte börsbolagens VD:ar samma öde till mötes.

För några dagar sedan släpptes årets AllBrightrapport ”En sprick i glastaket”. Stiftelsen AllBright har delat in de svenska börsnoterade bolagen i tre olika listor utifrån hur jämställda bolagen är. De bolag som är sämst i klassen hamnar på svarta listan. I år utgörs en tredjedel av bolagen på svarta listan av bolag som under de fem år som Albright granskat jämställdheten inte har rekryterat en enda kvinna till ledningsgruppen. Samtliga av dessa bolag har också en man som VD. Det borde ha resulterat i ett ramaskri första året då listan publicerades.

Det borde ha genererat ett intensivt och svettigt arbete för att – i robotterminologi – programmera om erfarenhetsbanken (läs fördomarna) hos dessa VD:ar. År två borde det ha funnits en klar förväntan på leverans. Och år tre borde den VD som inte lyckats hitta en enda kompetent kvinna till sin ledningsgrupp ha tackat för sig.

Så hade det kanske också varit om det här hade varit viktiga och riktiga verksamhetsmål för dessa företag. Nu kan vi misstänka att det inte riktigt är på det viset. Affärsekonomiskt verkar det vara ett misstag. Signalvärdesmässigt till den potentiella arbetskraften i branscherna där dessa företag verkar – ett ännu större misstag. Många av de bolag som inte vill ha kvinnor i ledningsgruppen är också verksamma i branscher där kompetensförsörjningsbehovet är akut.
Kanske kommer ojämställdheten att kosta dessa bolag deras framtid. Trots bolag som insisterar med sin ojämställdhet så finns det mycket att fira. Enligt samma AllBrightrapport har antalet VD-kvinnor ökat med 65 procent sedan förra året. De bolag som har en kvinna som VD är också mycket mer jämställda med 47 procent kvinnor i ledningsgruppen. Idag utgör 34 procent av börsbolagens styrelseledamöter av kvinnor.

Om andelen kvinnor i styrelser fortsätter öka i samma takt så kommer styrelserna att vara jämställda redan 2024. Andelen jämställda börsbolag ökar också från 39 bolag till 47 och utgör 14 procent av börsens alla bolag.

Det går mer andra ord åt rätt håll.

Åtminstone för de bolag som antingen har en korrekt erfarenhetsbank med sig in i rekryteringsprocessen. Eller som inser att den tidigare erfarenheten kring vilket kön som besitter kompetens är skev och inte längre går att luta sig på.

Comments are closed.