Farmaci & Hälsa 2 Juli, 2016

Intervju om Farmaceutkompis

Intervju om Farmaceutkompis – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Roger Tomeh och Kerstin Franzén träffades via projektet Farmaceutkompis, något som Unionen har stöttat sedan start. Tanken med projektet är att skapa möjlighet för en etablerad och en oetablerad nyanländ farmaceut att mötas och byta erfarenheter. Den etablerade kan då dela med sig av sin kunskap om arbetsmarknaden för farmaceuter och sitt kontaktnät. Projektet skapar också mötesplats för nyanlända att träffa andra nyanlända och oetablerade farmaceuter för att byta erfarenheter kring exempelvis valideringsprocesser av utbildning.

Av en händelse råkade jag träffa Roger i Unionens lokaler och fick äntligen höra från en som är involverad i projektet om hur det är att vara nyanländ farmaceut i Sverige men också om farmaceutkompis. Nedan har jag ställt några frågor till Roger och hans farmaceutkompis Kerstin.

Roger är 26 år och apotekare från Syrien. Han har hunnit bo i Sverige i tre år. Vägen till validering och legitimation har varit lång men nu har Roger påbörjat sin praktiktjänstgöring vid apotek i Kista. Han berättar att valideringen har tagit lång tid och att han vill etablera sig så snart som möjligt på svensk arbetsmarknad. Det var därför som han sökte sig till farmaceutkompis:

”Jag valde att delta i farmaceutkompis för att skapa nya kontakter, som apotekare i ett nytt land så kände jag inga apotekare. Då tänkte jag att det kan vara av nytta att delta och träffa erfarna apotekare som kan hjälpa mig att komma in i samhället och arbetsmarknaden. Jag vill också träffa andra nyanlända så att vi kan hjälpa varandra i valideringsprocessen och att få legitimation för att kunna jobba som apotekare.” Han berättar vidare att Kerstin som farmaceutkompis är ”en fantastisk och intressant person med mycket erfarenheter i läkemedelsindustrin”.

Roger är glad för den kontakten då han själv gärna jobbar med forskning, eventuellt på ett läkemedelsföretag.

På frågan om vad han tror behövs för att fler nyanlända ska kunna etablera sig svarar han att fler insatser för riktiga jobb, inte bara praktik, innan vi får legitimation. ”Socialstyrelsen måste ändra mycket på sina processer. Deras långa väntetider och långsamma processer behöver ändras plus att de behöver ge mer information till sin personal om valideringsprocessen. De flesta kan inte svara på våra frågor och dessutom är det timslånga telefonköer för att få komma i kontakt med dem.

Kerstin är pensionerad apotekare som har varit verksam inom läkemedelsindustrin hela sitt yrkesliv och berättar att hon fick höra om farmaceutkompis redan på idéstadiet och tyckte redan då att det var en utmärkt idé.

”Det är rimligen en hjälp för en nyanländ person att ha någon att vända sig till med alla frågor och dessutom ger det möjlighet för oss etablerad att hjälpa till i integreringsprocessen”. Om sin farmaceutkompis Roger säger hon: ”Jag har börjat lära känna en person med mycket ambition och en bakgrund som är annan än min egen. Det är så klart väldigt intressant”. Hon anser att språket är ett viktigt redskap för att få arbete inom branschen. Hon håller med Roger om att valideringsprocessen och att vägen till legitimation borde gå betydligt snabbare än vad det gör idag.

Mer information om Farmaceutkompis finns här.

Comments are closed.