Blogg 1 September, 2017

Hur kommer tillgängligheten till mucf vara i fortsättningen?

Hur kommer tillgängligheten till mucf vara i fortsättningen? – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Unionen är en del av civilsamhället. Vi organiserar anställda i civilsamhället och engagerar oss i frågor som rör civilsamhället. Vi undrar om flytten kan leda till att mucf kommer vara mindre tillgänglig för civilsamhället? Och kommer myndigheten ha samma tillgång till civilsamhället?

I veckan kom nämligen beskedet om att myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, mucf, ska flyttas till Växjö.

Några av mucfs målgrupper är beslutsfattare och anställda som arbetar med ungdomsfrågor och, eller inom politiken för det civila samhället. Nästan alla huvudkontor finns i Stockholm och vi är oroliga om regeringen har funderat över de konsekvenser som en flytt kan medföra.

Många organisationer åker idag till Stockholm för möten med mucf men det är också många organisationer utan anställda och utan tillräckliga finanser som INTE åker på mucfs olika arrangemang. Av den här anledningen har det varit bra att mucf som behöver ha kontakt med en mångfald av organisationer finns i en stad där huvuddelen av alla organisationer finns och verkar.

Det är på sin plats att kritisera centraliseringen av myndigheter men det finns också anledning att ifrågasätta huruvida en myndighet som mucf, med redan knappa resurser, kommer att klara av att uppfylla sina uppdrag. Det hade kanske varit mer rimligt att flytta mucf till en stad som är mer lättillgänglig med transporter.

I Växjö finns många organisationer och bra forskningsinstitut men det är svårt för en som bor i norra Sverige att ta sig till ett möte i Växjö i två timmar och tvärtom.

Följ upp beslutet med en rejäl resebudget så att civilsamhällets aktörer kan resa till Växjö

Nu har regeringen dock meddelat sitt beslut och då gäller det att de följer upp beslutet med en rejäl resebudget så att civilsamhällets aktörer kan resa till Växjö och mucfs anställda åka ut till övriga landet. Det är också viktigt att mucf fortsatt har sina stormöten i städer där huvudkontoren finns.

Comments are closed.