Hur dåligt går det egentligen?
Blogg 5 September, 2019

Hur dåligt går det egentligen?

Hur dåligt går det egentligen? – Katarina Lundahl

Av: Katarina Lundahl

I medieflödet tävlar dysterkvistarna med varandra: Nu kommer lågkonjunkturen. Inte minst på arbetsgivarsidan pratar man om att det har gått utför med svensk konkurrenskraft och att dåliga tider är att vänta framöver. Så hur ser läget ut för svensk industri? Och vad kan vi vänta oss framöver?

Det sker nu en konjunkturavmattning i omvärlden, särskilt i Asien men också i till exempel Tyskland. Det påverkar förstås orderingången för svensk industri. Än så länge pekar dock det mesta på att världsekonomin växer med runt 3 procent nästa år – en avmattning men ingen katastrof. Och centralbanker och finansministrar har en del åtgärder kvar för att det ska kunna vända uppåt på lite sikt.

Nu ser företagen över kostnader och tar fram planer för hur man ska anpassa sig till sämre efterfrågan. Men enligt Unionens fackklubbar är att det fortsatt högtryck ute i produktionen och ofta god efterfrågan – de tutar och kör för fullt.

 

Fortsatt högtryck i fordonsindustrin
Sedan 2015 har fordonsföretagens produktion ökat med över 40 procent, en riktig bedrift. Kapacitetsutnyttjandet på fordonsföretagen låg under andra kvartalet i år på 97 procent. Det innebär i praktiken att man går på mer än maxfart. Ett något lugnare produktionsläge är därför inte någon katastrof.

Sveriges tyngsta industribransch har alltså gått som tåget de senaste åren. Nu verkar den skakigare omvärlden göra att orderingången minskar, även om läget ser fortsatt stabilt ut för de stora svenska fordonsföretagen. Men ökande oro lär göra att man inte fortsätter att nyanställa, utan i stället ser över bemanning och kostnader.

I första hand drar företagen troligen ner på konsultbemanning och tillfälliga anställningar. Däremot är man nog försiktiga med att säga upp personal, särskilt på tjänstemannasidan. Det är svårt att få tag på rätt kompetens igen om man låter personal gå.

 

Industriföretag med starka positioner
Utvecklingen i övriga industribranscher varierar. Verkstadsindustrin är en bransch som haft en fantastisk utveckling de senaste åren. Här syns en viss nedgång i produktionen de senaste månaderna, men från ett väldigt högt kapacitetsutnyttjande.

Alla företag i en bransch påverkas inte likadant av en global konjunkturnedgång. Skillnaderna kan till exempel bero på vilka marknader man främst säljer till och vilken nisch man har. Teknikskiften fortsätter att förändra arbetssätt och kundbehov över hela världen. Företag som ligger rätt i tiden kan klara av även en tuffare konjunkturmiljö – särskilt om man är en mindre nischspelare på en stor marknad och har en hyfsat stark finansiell ställning. En hel del svenska företag befinner sig här. En konjunkturnedgång i omvärlden behöver då inte innebära någon katastrof. Många företag och VD:ar lärde sig också en läxa vid finanskrisen för tio år sedan. På de större företagen är man ofta väl förberedda för olika framtidsscenarion.

 

Inbromsningen märks, men vi har goda förutsättningar
Sammantaget blir bilden att inbromsningen i omvärlden börjar märkas även inom svensk industri, men att många företag går in i denna lite svagare konjunkturfas med goda förutsättningar. Kapacitetsutnyttjandet är högt, lönsamheten ofta god och de finansiella positionerna starka.

Nedgången kan komma att få effekter på sysselsättningen inom industrin, framför allt när det gäller antal konsulter och tillfälliga anställningar. Många företag har i dag en större flexibilitet i personalstyrkan än vid finanskrisen för tio år sedan, och kommer att använda sig av den om det behövs. Men man är också medveten om att det kan vara viktigt att sitta still i båten. Att säga upp värdefull kompetens kommer man noga akta sig för.