Blogg 21 November, 2017

Globalt upprop för kvinnors villkor inom media och underhållning på World Television Day 2017

Globalt upprop för kvinnors villkor inom media och underhållning på World Television Day 2017 – Fredrik Ostrozanszky

Av: Fredrik Ostrozanszky

Idag behandlas kvinnor inte lika som män och saknar samma rättigheter som män i den globala TV-industrin. Kvinnor utsätts för våld och trakasserier, samtidigt som gestaltningen av kvinnor ofta är endimensionell och sexistisk. Om detta berättar många av de vittnesmål som framkommit i bland annat #metoo, #tystnadtagning och nu senast #deadline. En sak vet vi med säkerhet, fler vittnesmål kommer.

I en bransch där många av jobben är tillfälliga, möjligheterna få och din karriär kan hänga på att du inte är “jobbig”; där är det svårt att stå emot, att säga ifrån eller att protestera. Människans förmåga att härda ut är många gånger en fråga om överlevnad. Att säga ifrån kan vara det som kostar dig ditt nästa uppdrag, din framtida försörjning, ditt levebröd. Det är därför det är lättare att knyta näven i fickan, att hålla tillbaka orden. Det visar på det stora i det som nu sker, det mod som finns i handlingen att säga ifrån. Och vi måste lyssna, vi måste förändra.

Enligt Unionens egen mångfaldsundersökning från 2017 är det vanligare att kvinnor känt sig diskriminerade eller trakasserade, jämfört med män. Det är också större risk att man känt sig diskriminerad eller trakasserad på en arbetsplats som saknar mångfaldspolicy, aktivt mångfaldsarbete eller befinner sig på en arbetsplats där ledningen inte talar om mångfald.

För att förändring ska kunna ske måste vi få bättre villkor i branschen. När du känner trygghet i din anställning och på din arbetsplats är det lättare att säga ifrån. En del i detta är att de stora beställarna av innehåll, som SVT och TV4 ställer krav på sina underleverantörer, produktionsbolagen.

En annan del är att fler bolag i branschen tecknar kollektivavtal, bedriver ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete samt har tydliga handlingsplaner för att skyndsamt utreda och vidta åtgärder när medarbetare utsätts för sexuella trakasserier.

Idag är World Television Day och i samband med detta uppmärksammar UNI Global Union, med sin media och underhållnings sektor UNI MEI, dagen med ett upprop för bättre villkor för de kvinnor som arbetar i den globala TV- och underhållningsindustrin. Du kan hitta deras uttalande här.

Comments are closed.