Glädjande med satsningar på kompetensutveckling
Kompetensutveckling och utbildning 20 Januari, 2017

Glädjande med satsningar på kompetensutveckling

Av: Anette Andersson

Behovet av kompetensutveckling diskuteras dagligen i det svenska samhället och arbetslivet. Det finns ett välkänt gap mellan den befintliga kompetensen och den kompetens företagen behöver för sin kompetensförsörjning.

Kompetensutveckling i det dagliga arbetslivet är en mycket viktig fråga för samtliga aktörer i det svenska arbetslivet. Satsningar som sker på detta område är därför glädjande. De är viktiga för att  enskilda individer ska hålla sin kompetens relevant och rätt matchad i förhållande till behoven, och för att företagen i Sverige ska kunna upprätthålla sin konkurrenskraft. Det är därför glädjande att (minst) två större EU-finansierade projekt är på gång i Sverige.

Det är glädjande att (minst) två större EU-finansierade projekt är på gång i Sverige.

Byggnadsarbetaren (16/1-2017) berättas att fackförbundet Byggnads driver ett utbildningsprojekt för medarbetare och chefer i Stockholmsregionen. Projektet finansieras av ESF, som satsar 35 miljoner kronor på projektet.

Närkes Allhanda (18/1-2017) berättas om en kompetensutvecklingssatsning som riktar sig mot solo- och mikroföretag (under tio anställda och med en omsättning som understiger två miljoner Euro per år) i Västmanland och Örebro. I det här projektet är fyra hundra företag registrerade. Runt tusen personer ingår i projektet.

Unionen satsar på kompetensutveckling

Unionen arbetar mycket med kompetensutvecklingsfrågor. Det handlar om allt ifrån undersökningar som kartlägger tjänstemäns förutsättningar och politiskt påverkansarbete till konkreta satsningar på medlemmars och förtroendevaldas kompetensutveckling.

Ett exempel på en sådan konkret insats handlar om ett studiestöd Unionen erbjuder yrkesverksamma medlemmar. När en medlem har fått totalbeloppet för Unionens Studiestöd på 13 000 kr så kan hen söka ersättning på nytt efter 3 år. De här satsningarna inkluderar också rabatt på Diplomautbildning, chefsutbildningar på IHM Business School och på Wenells projektledarutbildning.

Utöver detta erbjuder Unionen medlemmar många kurser och aktiviteter, varav de flesta helt kostnadsfria.

Slutligen; Unionen gratulerar Byggnads och Almi Företagspartner Mälardalen till satsningarna på kompetensutveckling. Vi önskar också lycka till.

Comments are closed.