Analyser 8 Februari, 2017

Generation Y söker stabilitet

Generation Y söker stabilitet – Flemming Kristensen

Av: Flemming Kristensen

Generation Y (<35 år) som under senare år har klivit ut på arbetsmarknaden har flera gemensamma kännetecken. Bland annat har gruppen det gemensamt att de är uppväxta med kriser som ett i stort sett permanent tillstånd. Klimatkris. Bostadskris. Ekonomisk kris. För att ta några få exempel.

Samtidigt har den teknologiska utvecklingen gjort världen allt mer gränslös på gott och ont. Det gäller särskilt i arbetslivet, där allt fler har svårt att få tid med basal återhämtning eftersom det ”mobila kontoret” i fickan gör oss ständigt uppkopplade och tillgängliga.

Att med den utgångspunkten efterfråga tydliga ramar och stabilitet är kanske inte förvånande. Och det är just vad Generation Y tenderar att göra, också mer än tidigare generationer på arbetsmarknaden. En rad studier har visat att generation Y efterfrågar trygghet och förutsägbarhet som ett sätt att få förutsättningar för att planera för framtiden.

I Workforce 2020 (Ungdomsbarometerns studie ifrån 2016 om Generation Y:s attityder och förväntningar på arbetslivet) anger 60 procent att fast anställning är ”mycket viktigt” – se nedan. Huvudskälet är, att det ger möjlighet att planera för framtiden.

Hur viktigt är det med en fast anställning för dig?


Trenden bekräftas även hos Universum 2016, ”Företagsbarometern” där studenterna rankar ”Att vara trygg och säker i sitt arbete” som nummer två bland olika önskemål på den framtida karriären. Så har det sett ut sedan 2014.

Önskan om att tydligare kunna separera arbetslivet och fritiden är inte direkt nytt, och inte enbart ett fenomen bland personer födda på mitten av 1980-talet. Tidigare studier har visat att en markant majoritet av arbetstagarna faktiskt efterfrågar en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Detta gäller som sagt även för generation Y, och det ökar enligt Kairos Future.

Vad föredrar du när det gäller följande valmöjligheter (andel i procent)?


Dessa trender pekar i riktning mot en mer konservativ generation än tidigare, vilket absolut är en del av sanningen. Men detta står dock inte i motsats till ett progressivt önskan om förändring i riktning av ett mer rättvist och hållbart samhälle, både i Sverige och världen.

Ett exempel på att dagens unga önskar att ta ett ansvar för framtiden är, att det är runt hälften som i studier anger att de är redo att ta en lönesänkning för ett arbete som matchar deras värderingar. Samma andel anger att de har avfärdat ett arbete som strider mot de egna personliga värderingarna.

På Unionen vet vi att vägen till ett hållbart arbetsliv går via kollektivavtalen. Det är via dessa gemensamma ramverk vi skapar goda förutsättningar för individuella framgånger i karriären för fler, och samtidigt säkerställer kloka ”checks and balances” gentemot arbetsgivarna. Det bidrar till framgångsrika och ansvarstagande företag.

Detta är i sin tur inte bara bra för en ansvarsfull ekonomisk tillväxt och den gemensamma välfärden, det skapar även ett hållbart arbetsliv för individen både idag och i framtiden. Det gynnar inte bara företagen och Sverige, det gynnar också dig.

Comments are closed.