Analyser 9 Mars, 2017

Framtidens företag är föräldravänliga, eller?

Framtidens företag är föräldravänliga, eller? – Flemming Kristensen

Av: Flemming Kristensen

Familjen gör comeback bland de yngre generationerna på arbetsmarknaden. Utöver att få ett bra jobb, så handlar drömmen för många unga om att skaffa barn och hitta den rätte att dela livet med. För Unionen är det självklart, att graviditet, föräldraledighet och ett aktivt föräldraskap är positiva inslag i arbetslivet. Dock visar Unionens senaste undersökning av det moderna arbetslivet, att många inte verkar ha insett att framtidens attraktiva arbetsgivare erbjuder en föräldravänlig arbetsplats.

En majoritet av ungdomar i Sverige (< 30 år) beskriver år 2016 sina drömmar som jordnära enligt Kairos Future. Andelen var på 40 procent, vilket är en ökning med tretton procentenheter sedan år 2013. Därmed är denna grupp större än gruppen som anser att de har stora och vidlyftiga drömmar.

Av tabellen nedan framgår det samtidigt att villa, vovve och Volvo är centrala inslag i framtidsdrömmarna hos personer under 30 år i Sverige. Topp-fem som redovisas kretsar kring just dessa teman, även om det alltså har gått att välja bland andra svarskategorier.

Största drömmar 2016 Största drömmar 2013
1. Få ett bra jobb 1. Få ett bra jobb
2. Att få barn 2. Att få ett fint boende
3. Hitta den rätta 3. Hitta den rätta
4. Att få ett fint boende 4. Att vara viktig för någon annan
5. Att vara viktig för någon annan 5. Att få barn

Även andra siffror ifrån samma undersökning indikerar att det blir allt viktigare också att kunna odla tillvaron utanför arbetsplatsen, exempelvis med familj och vänner. Exempelvis har andelen som föredrar ”ett tydligt och avgränsat jobb som de kan lämna bakom sig när de går hem” under samma period ökad med 18 procentenheter, ifrån 38 procent år 2013 till 56 procent år 2016. Andelen som vill ha ett meningsfullt och stimulerande, men gränslöst, jobb har minskat i samma omfattning.

Gränslöst, eller inte gränslöst

Andel i procent

Även andra studier av de nya generationerna på arbetsmarknaden indikerar, att gruppen i större utsträckning än tidigare, också prioriterar livet utanför arbetsplatsen. Ungdomsbarometerns Workforce 2020 (bland unga vuxna 20-35 år i Sverige) visar att topp-tre bland favoritaktiviteter utanför jobbet är att hänga med familj och vänner (alltså om de inte kollar på film) – se nedan.

Vad gör du på fritiden (topp-tre)?

Andel i procent

På dagens arbetsmarknad är det oftast kvinnors karriär som drabbas negativt av familjebildning. Som det framgår nedan är det hela 34 procent av kvinnorna som upplever att föräldraledigheten har påverkat deras möjligheter till karriärutveckling negativt. I den gruppen som har varit föräldralediga någon gång under den senaste treårsperioden svarar 25 procent av kvinnorna att de inte ingick i lönerevisionen på samma villkor som övriga medarbetare på arbetsplatsen.

Familjebildning, krokben för karriären?

Andel i procent

Därmed är det en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemän, som varit föräldralediga, som upplever att föräldraledigheten har varit en bromskloss i karriären. Poängen är att ingen ska behöva välja mellan ett utvecklande arbetsliv och ett aktivt föräldraskap, vilket de företagen och de arbetsgivarna som vill rekrytera morgondagens talanger nog bör fundera på. Särskild därför att 68 procent av tjänstemännen anger att det är mycket viktigt att dagens arbetsliv är föräldravänligt.

Med mycket stor risk för gubbvarning – men det OK, jag fyller ändå 40 år alldeles strax – så kan jag inte låta bli att citera Hasse & Tage. De kanske egentligen redan år 1970 levererade ett fint recept för hur arbetsgivarna skulle kunna resonera för att attrahera kompetent arbetskraft även framöver:

När man ser på hur barn´a växer upp och står i,

kan man undra om barn´a nånsin får det som vi?

Comments are closed.