Farmaci & Hälsa 15 September, 2017

Farmaceuter kan bli ersatta av robotar – men inte än

Farmaceuter kan bli ersatta av robotar – men inte än – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Unionen är på plats på den globala konferensen som anordnas av organisationen FIP och som vänder sig till farmaceuter och apotekstekniker.

Det pågår intressanta samtal och föredrag om allt från forskningens framsteg, digitaliseringens effekter för apotekspersonal till praktiska inslag om hur kvalitetssäkra apotekstekniker yrket och utbildningen.

Christina Dunrick, ordförande för europeiska apoteksteknikerorganisationen EAPT presenterade aspekter på digitaliseringens effekter på apoteken i framtiden. Hon tog hjälp av filmen ”Humans need not apply”

Frågan gällde om det var rimligt att tro att apotekspersonalen skulle bli ersatta av robotar. Och svaret var ja.

En hel del av farmaceuters arbete har redan ersatts av digitaliserade tjänster och än mer kommer att automatiseras i framtiden.

Tänk dig en automat som läser av ditt recept, plockar fram dina läkemedel, berättar hur du ska ta dina tabletter och även gör en koll på huruvida det nya läkemedlet är kompatibel med de läkemedel som du redan tar och har. Automaten ger dig dina läkemedel i en färdigpåse som i sista hand signeras av en farmaceut dom dubbelkollar innehållet.

En automatisering av farmaceuttjänsten skulle kunna minska personalkostnaderna betydligt men hur rimligt är detta?

Det som är unikt för människor kan inte ersättas än

I diskussionen om digitalisering och automatisering fortgår även en debatt om vad som inte kan ersättas av artificiell intelligens. Som till exempel att se människor, att möta människor där de är. Finliret som är unikt för det mänskliga och som det artificiella, i alla fall i nuvarande form, inte kan ersätta. Det mänskliga behövs i allt som berör människors hälsa.

Redan idag finns det robotar som kan plocka fram läkemedel. Men den personanpassade inläsningen av människors hälsotillstånd och den personanpassade rådgivningen kan inte skötas av det artificiella. Kunder och patienters oro, nervositet, ansiktsuttryck, med mera, behöver medmänsklig tolkning och respons.

I filmen ”Humans need not apply” frågar man sig huruvida hästar kan ha känt sig hotade när bilar och lastbilar ersatte dem med motsvarande hästkrafter och tog över deras jobb. Filmen kommer också fram till att professioners utformning förändras över tid men att det mellanmänskliga som på apoteken består av att läsa av människor vid rådgivningstillfällen kommer inte att kunna ersättas av artificiell intelligens på ett bra tag.

Kompetensutveckling är fortfarande viktigast

Apoteken behöver fortsätta hålla hög standard på rådgivningen. Detta görs främst genom att alla lärosäten som utbildar apotekspersonal lägger särskild fokus på rådgivning och lär ut vad som är god rådgivning.

Rådgivning kräver också kontinuerlig kompetensutveckling för personalen. Genom att möjliggöra kompetensutvecklingstillfällen kommer apoteken fortsätta vara experter på apotekens sortiment. Genom att se behoven hos kunder och personal kommer automatisering och digitalisering inte uppfattas som hot, utan en möjliggörare som bidrar till utveckling av apoteksbranschen.

Frågor om kompetensutveckling för personal men också att lyfta rådgivningens betydelse i all utbildning för apotekspersonal är viktigt.

Expediering av recept och försäljning av värktabletter skulle självklart kunna skötas av en robot. Föreställ dig att du kommer till ett apotek och skannar av ditt recept i en automat. Automaten skulle därefter kunna läsa av alla dina nuvarande läkemedel som är registrerade i systemet och därefter printa en sida på ordinationen och vad du ska tänka på när du tar det nya läkemedlet och hur du ska kombinera det med dina andra läkemedel. Automaten/roboten kan också plocka fram dina läkemedel och du får allt i en liten påse med dig hem.

Men frågan är vi bör ställa oss är: vill vi ha det så?

 

 

Comments are closed.